Oppkj?p

Norge slutter seg til luftfartsavtale mellom EU og USA

og inneb?rer at norske flyselskap vil f? de samme konkurransevilk?r som sine europeiske konkurrenter n?r det gjelder flyvninger mellom Europa og USA. Det inneb?rer alts? at norske selskaper kan opprette flyvninger fra et EU-land til USA.
Luftfartsavtalen Open Skies mellom EU og USA tr?dte i kraft 30. mars 2008. Norge og Island har ?nsket ? slutte seg til avtalen og er blitt ?nsket velkommen av EU og USA. 17. desember signerte Norge og Island sin tilslutning til Open Skies.
– For Norge er det viktigste med denne avtalen at norske flyselskap vil f? de samme konkurransevilk?r som sine europeiske konkurrenter for ?vrig n?r det gjelder flyvninger mellom Europa og USA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy