Oppkj?p

NORD: FOREL?PIG RESULTAT FOR REPARASJONSEMISJON

2 millioner aksjer er tegnet i NorDiag. Dette tilsvarer ca. 240 prosent av det totale antall aksjer som ble tilbudt i reparasjonsemisjonen. Tildeling av aksjer forventes ? bli vedtatt av styret i NorDiag p? eller rundt 18. januar 2010. -Vi er sv?rt forn?yd med at det ble overtegning

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy