Oppkj?p

NHST MEDIA GROUP KJ?PER 100 % AV AKSJENE I INTRAFISH MEDIA

21-02-2011 09:23 Intrafish - Norge NHST Media Group ? som har eid 60 % av aksjene i IntraFish Media ? kj?per de resterende 40 % av Apressen for MNOK 24,8. Dette priser selskapet til MNOK 62. IntraFish Media har strategisk og operasjonelt v?rt integrert med NHST Media Groups ?vrige aktiviteter i en rekke ?r. Oppkj?pet utl?ser s?ledes ingen st?rre endringer for verken NHST Media Group eller IntraFish Media.

NHST Media Group ? som har eid 60 % av aksjene i IntraFish Media ? kj?per de resterende 40 % av Apressen for MNOK 24,8. Dette priser selskapet til MNOK 62. IntraFish Media har strategisk og operasjonelt v?rt integrert med NHST Media Groups ?vrige aktiviteter i en rekke ?r. Oppkj?pet utl?ser s?ledes ingen st?rre endringer for verken NHST Media Group eller IntraFish Media. Oppkj?pet har v?rt planlagt over lengre tid.
IntraFish ansees som verdens ledende sj?matspublikasjon med samlet sett over 20.000 betalende abonnenter over hele verden (104 land). IntraFish best?r av f?lgende titler: IntraFish.com og .no, FiskeribladetFiskaren, FBFI.no, Seafood International, Seafood Processor, FishFarming International, Fishing News International, Fishing News weekly og Rybatskaya Gazeta. IntraFish hadde i 2010 en omsetning p? MNOK 82 (MNOK 89 i 2009) og et resultat p? MNOK 2,4 (-13,0 i 2009). IntraFish har 80 medarbeidere. IntraFish er representert i Bergen, Bod?, Troms?, Harstad, Oslo, London, Singapore, Seattle, Stamford og Puerto Montt. IntraFish Media er utviklet som konsekvens av nyetableringer, fusjoner og oppkj?p de siste 10 ?rene. De eldste titlene som inng?r er Fishing News og FiskeribladetFiskaren (Fiskaren) som er hhv 98 og 88 ?r gamle. IntraFish ble f?rst lansert som et ?fax-avis? for havbruksn?ringen i Norge p? nitti-tallet, og etter hvert et nettsted p? norsk og engelsk. IntraFish.com og .no er blant de f?rste nettsteder som ble lukket for kun abonnenter ? 2001. IntraFish ble n?rmere integrert med Fiskaren i 2001 for ? danne en sterkere enhet under paraplyen til IntraFish Media. Fiskaren og Fiskeribladet ble fusjonert i 2007 og eies 66 % av IntraFish (R?fisklaget eier 34 %). IntraFish kj?pte Heigway Publications av Informa Group i 2007. IntraFish er integert i NHSTs globale nettverk. Fremover vil Europa-/Norge-delen fortsatt v?re det st?rste markedet, men stadig mer av veksten vil komme fra Americas og Asia. Asia-aktivitetene ledes fra Singapore-kontoret som nylig er oppbemannet.
NHST? konsernsjef Gunnar Bj?rkav?g uttaler: ?Det gleder meg at dette aksjekj?pet n? er gjennomf?rt. IntraFish er en sentral del i NHST? konsernstrategi, der en viktig delstrategi er ? utvikle ledende publikasjoner innen sj?mat/fiskeri- og oppdrett. IntraFish har v?rt tett integrert med NHST siden 2001. Dette aksjekj?pet er s?ledes planlagt lenge. Jeg vil takke A-pressen for godt og konstruktivt samarbeid gjennom en rekke ?r innen en spennende, men ogs? krevende bransje. Mulighetene for IntraFish er store da ettersp?rselen etter sj?mat er stigende av befolknings- og helsemessige ?rsaker, det er en bransje som industrialiseres og konseptualiseres med nye merkevarer med annonsebehov, IntraFish? markedsposisjon er klart ledende og jeg er meget forn?yd med den kompetanse og konkurransekraft som finnes i organisasjonen. Det har v?rt en krevende reise ? komme dit en n? er ? og n? er mulighetene st?rre enn noensinne.?
A-Pressens konserndirekt?r John Kvadsheim sier etter salget: ?Intrafish Media er et spennende selskap, som vi opplever er godt posisjonert i en voksende bransje. Samtidig er dette et selskap og en bransje som vi har definert utenfor v?r kjernestrategi. Vi er derfor glade for at vi har funnet en l?sning sammen med NHST som begge oppleverer som riktig.?
P?l Korneliussen, publisher i IntraFish, uttaler: ?F? om noen eiere har evne, vilje og t?lmodighet til ? utvikle ledende globale publikasjoner, spesielt innen nisjer. Oppkj?pet endrer ikke v?r hverdag eller strategi, men bekrefter NHST sin langsiktige satsning p? fiskeri- og sj?matindustrien. Selv om vi har en ledende posisjon globalt er det heldigvis mye ugjort s?rlig i Asia, men ogs? mange andre steder i verden. Jeg vil ogs? takke A-pressen for langt og godt samarbeid.?
For ytterligere kommentarer kontakt:
P?l Korneliussen, publisher i IntraFish, +47 911 955 88
eller Gunnar Bj?rkav?g, CEO, NHST Media Group, +47 900 310 29
NHST Media Group eier blant annet Dagens N?ringsliv og DN.no i Norge og er i tillegg en betydelig akt?r i det internasjonale B2B nyhetsmarkedet gjennom internasjonalt ledende aviser og nyhetstjenester innenfor olje og gass (Upstream), shipping (TradeWinds), sj?mat (IntraFish) og fornybar energi (REcharge). I tillegg eier konsernet Nautisk Forlag og majoriteten i MyNewsdesk.com en av Nordens raskest voksende news exchange sites som gj?r det raskere og enklere for bedrifter, journalister, bloggere og andre opinionsdannere ? oppn? relevant eksponering – p? egne villk?r. Konsernet NHST Media Group omsatte i 2010 for MNOK 1 115 og har ca 650 ansatte.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy