Nye produkter

NCEI Offshore blir Navitas´ h?yre h?nd i Tr?ndelag

Bildetekst: Fra venstre, Anne Grete Sven?y – adm leder Navitas, Ingrid Sara Grimstad Amundsg?rd – daglig leder Navitas, Per Alfred Holte – key account manager Navitas

Det landsdekkende leverand?rnettverket Navitas Network har inng?tt en strategisk samarbeidsavtale med Tr?ndelags st?rste offshoreklynge NCEI Offshore. Dette kan bety tilgang p? flere st?rre kontrakter for tr?nderske leverand?rbedrifter i tiden fremover.
Navitas Network er en medlemsorganisasjon som har sitt utspring fra Ormen Lange-utbyggingen, og ble etablert i 2003. I dag jobber de mot flere olje- og gassprosjekter p? norsk sokkel; b?de p? utbyggingsprosjekter og vedlikehold/modifikasjon.
M?let med avtalen er ? styrke leveransekraften til bedriftene i Tr?ndelag mot de store prosjektene p? midtnorsk sokkel, og i f?rste rekke Ormen Lange fase 2, Draugen og Luva/Aasta Hansteen-feltet. Sistnevnte gjennom det samarbeidet Navitas har med Petro Arctic.
Forpliktende avtale
Navitas skal s?rge for at rammekontrakt?rer og oljeselskaper engasjerer sine innkj?psfunksjoner i Tr?ndelag og at bedriftene i Tr?ndelag f?r tilgang til de nettverk og st?ttefunksjoner som Navitas disponerer.
– Vi forventer at denne avtalen skal bidra til styrke posisjonen til de tr?nderske leverand?rene i en tid hvor det skal gj?res enorme investeringer p? norsk sokkel, sier leder for NCEI Offshore Gunn Kari Hygen.
NCEI Offshores medlemmer vil ogs? benytte seg av det nylanserte informasjonsverkt?yet findcontracts.no som er utviklet av Navitas. Her er planer og kontrakter samlet i en felles database slik at informasjonen kommer alle leverand?rer til gode. M?let er ? skape en langt bedre kobling mellom tilbud og ettersp?rsel i petroleumsbransjen.
NCEI Offshore skal p? sin side gi Navitas bedrifter tilgang p? det tr?nderske kompetansemilj?et innen olje og gass. Slik vil medlemmene utenfor Tr?nderlag ogs? dra nytte av avtalen.
– Vi vet hvilke ressurser som finnes i Tr?ndelag og at mange av bedriftene her er sterkt knyttet til NTNU og SINTEF. Dette kompetansen ?nsker vi ? gj?re bedre kjent i milj?et, sier daglig leder ved Navitas Network Ingrid Sara Grimstad Amundsg?rd
Klynge i vekst
NCEI Offshore er i dag det st?rste nettverket av offshorebedrifter i Tr?ndelag og er en gren av n?ringsklyngen NCE Instrumentation. I det siste ?ret har medlemsmassen vokst, samtidig som aktivitetene har blitt rettet mer direkte mot rammekontrakt?rene og operat?rene p? norsk sokkel.
Det kreves ikke medlemskap for ? delta p? arrangementene til klyngen og m?tene har derfor blitt et regionalt samlingspunkt for bransjen. En rapport fra 2012 viser at den tr?nderske offshoren?ringen best?r av rundt 140 selskaper med tilsammen 7000 ansatte. I 2011 omsatte de for ca. 11 milliarder kroner.
Avtalen skal evalueres etter et ?r.
For mer informasjon,
Gunn Kari Hygen,
Leder, NCEI Offshore
+47 93 04 32 12/[email protected]
Ingrid Sara Grimstad Amundsg?rd
Daglig leder, Navitas Network
+47 90 13 55 33/[email protected]

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Clean System   #Flere X-range   #K2 K7   #K3 K5