Nye produkter

NCC kj?per Murerfirma Jan E. Engebretsen i ?stfold

20-08-2012 14:48 NCC AB NCC har inng?tt avtale med Murerfirma Jan E. Engebretsens eiere om kj?p av 100 prosent av selskapet. Murerfirma Jan E. Engebretsen AS er et solid og kompetent fagmilj? innen mur, puss og flis i Fredrikstad og vil s?ledes bidra til ? styrke NCC i ?stfold.

NCC har inng?tt avtale med Murerfirma Jan E. Engebretsens eiere om kj?p av 100 prosent av selskapet. Murerfirma Jan E. Engebretsen AS er et solid og kompetent fagmilj? innen mur, puss og flis i Fredrikstad og vil s?ledes bidra til ? styrke NCC i ?stfold.
– Vi er sv?rt tilfreds med denne avtale. Murerfirma Jan E. Engebretsen har et godt renommé og en sterk markedsposisjon i v?rt distrikt. Vi har en offensiv vekststrategi i Norge, og kj?p av solide bedrifter med h?y kompetanse er en del av denne strategien. Sammen med Murerfirma Jan E. Engebretsen vil NCC styrke sin konkurransekraft i ?stfold, sier distriktssjef Lars Eivind Karlsen i NCC Construction.
Murerfirma Jan E. Engebretsen vil inng? som en enhet i NCCs distriktskontor i ?stfold, men vil best? som egen resultatenhet og beholder dagens ledelse. Samtlige ansatte f?r tilbud om ansettelse i NCC p? like vilk?r som dem de har i dag.
Oppkj?p for felles vekst
NCC er opptatt av at oppkj?pskandidatene skal vise til gode resultater, ha solid kompetanse, vekstpotensial og kultur og verdier som sammenfaller med NCC.
– Murerfirma Jan E. Engebretsen og de ansatte vil bidra til ? styrke v?r konkurransekraft og bidra til l?nnsom vekst i ?stfold, sier Karlsen.
– Vi er trygge p? at vi g?r en spennende fremtid i m?te sammen med NCC. Vi har samarbeidet med selskapet over lang tid og kjenner dem og deres planer godt. For v?re ansatte betyr NCC flere muligheter ? for personlig utvikling, ?kt forutsigbarhet og tilgang til flere prosjekter, sier styrets leder Rune Gundersen i Murerfirma Jan E. Engebretsen.
Etter oppkj?pet vil den nye organisasjonen i ?stfold best? av 50 personer, hvorav 18 kommer fra Murerfirma Jan E. Engebretsen AS.
Kontaktpersoner:
Distriktssjef, Lars Eivind Karlsen, NCC Construction, tlf. +47 917 99 950
Kommunikasjonssjef, Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785.
NCC i Norge best?r av forretningsomr?dene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning p? ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy