Nye produkter

N? ?pner den nye Skulpturparken p? Tjuvholmen Oslo

Ytterst p? Tjuvholmen og ut mot fjorden, rundt Renzo Pianos museumsbygning for Astrup Fearnley Museet (?pner 29. september 2012), og med utsikt til Akershus festning, ligger Tjuvholmen skulpturpark. Parken er tilpasset lek og aktiviteter sommer som vinter. Her kan gjester oppdage sentrale verk av internasjonalt kjente kunstnere fra etterkrigstiden. Parken vil til ? begynne med best? av fem skulpturer utf?rt av noen av verdens mest anerkjente skulpt?rer. Den er tegnet av den verdensber?mte Renzo Piano, som ogs? har tegnet museumsbygningen. Ved siden av en flott badestrand, gr?nne plener, en lang bryggekant og skyggefulle tr?r finner man disse skulpturene p? omr?det:
Louise Bourgeois, “Eyes? (1997), sort granitt
Louise Bourgeois (f. Paris 1911) har etablert seg som en av samtidskunstens mest kraftfulle, aktuelle og internasjonalt anerkjente kunstnere. Som ung studerte hun matematikk ved Sorbonne universitet i Paris, filosofi ved Universitetet i Paris, kunsthistorie ved École du Louvre og kunst ved École des Beaux-Arts i Paris. I 1938 giftet hun seg med kunsthistoriker Robert Goldwater og flyttet til New York hvor hun bodde og arbeidet frem til sin d?d i 2010.
Med skulpturen “Eyes” jobber Bourgeois med et tema som hun bearbeidet flere ganger i sine kunstverk. Skulpturen viser hvordan Bourgeois jobbet med en surrealistisk ikonografi i sine senere arbeider. ?yne, som var et gjentagende motiv i surrealismen, er b?de et symbol p? persepsjon og en referanse til den kvinnelige seksuelle anatomi. Publikum som m?ter skulpturen blir konfrontert med de to stirrende ?ynene; separert fra alt menneskelig er de allikevel im?tekommende og inviterende.
Peter Fischli & David Weiss, “Oslo Raum” (2005), 105 objekter i polyurethan
Peter Fischli (f. Zurich 1952) og David Weiss (f. Zurich 1946), ofte bare kalt Fischli/Weiss er en kunstnerduo som har arbeidet sammen siden 1979. De er blant Sveits? mest kjente samtidskunstnere. Deres meste kjente verk er “Der Lauf der Dinge (Tingenes forl?p)”. Den engelske avisen The Guardian beskrev dette videoverket som post-apokalyptisk, fordi det handler om kjedereaksjoner; m?ten ting g?r, flyr, kr?sjer og eksploderer i et studio.
I prosjektet for skulpturparken setter kunstnerne i gang mange av de mest sentrale temaer innen den moderne kunsten. Arbeidet er bygget som et lite hus med et synlig og psykologisk ladet interi?r. Verket vil ha en effekt p? publikum som gj?r dem meget bevisst sin rolle som betrakter, som tenkende og f?lende individer som blir trukket inn i en dialog med det kunstverket de opps?ker for ? oppleve.
Anish Kapoor, “Untitled” (1997), Alabast Unique
Kapoor (f. Bombay 1954) kom til England i 1972. Han fikk sin kunstnerutdannelse ved Hornsey College (1973-77), deretter Chelsea School of Design (1977-78), begge i London. Hans skulpturer kjennetegnes gjerne av enkle estetiske former, og en taktil kvalitet, v?re det seg i form av materialer, som pulver eller stein; kontraster mellom dybde/flate, grov/fin tekstur; og spill i lys mellom m?rke/refleksjon. Hans tidlige arbeider besto av pulverpigmenter i dype jordfarger (gult, oransje, r?dt og hvitt) som dekket geometriske former. Skulpturene ble plassert p? gulvet, og pulveret dekket ikke bare formene, men ogs? gulvet rundt. Inspirasjonen til verkene kom blant annet fra de fargerike krydderbodene p? markeder i India.
Skulpturen Untitled fra 1997 er hugget i hvit alabast. Skulpturen har en estetisk enkelhet. Den best?r, p? et grunnleggende plan, av geometriske elementer og tredimensjonale grunnformer. Men, som vi skal se, skaper Kapoor ved hjelp av enkle midler kompliserte motsetninger og optiske illusjoner som krever betrakterens tilstedev?relse og deltagelse.
Ellsworth Kelly, “Totem” (1998), Bronse
Ellsworth Kelly (f. New York 1923) viste allerede som ung gutt kunstnerisk talent og ble av forst?elsesfulle foreldre gitt profesjonell veiledning ved the Pratt Institute i Brooklyn. Under krigen tjenestegjorde han med ? lage kamuflasjemalerier. Han tjenestegjorde deretter i den amerikanske h?ren i Europa og bosatte seg fra 1948 i Paris.
Kellys rutebilder og enkle, uhyre sikre blomstertegninger stammer fra denne tidlige tiden i Paris. De abstrakte, geometriske bildene forholdt seg b?de til europeisk abstraksjon og den tidlige amerikansk abstraksjon, mens de enkle tegningene minner en del om bl.a. Matisses alla prima tusjtegninger. Kelly har opp til v?re dager fortsatt med ? dyrke b?de enkle blomstertegninger og abstrakte malerier.
Hans skulpturer er kanskje enda mer originale enn maleriene. De er ofte flate, men oppleves allikevel som skulptur. De kan henge p? vegg, men oppleves allikevel som skulptur. Like selvstendige som maleriene er i forhold New York skolens maleri, er skulpturene i forhold til 1960-tallets minimalistiske skulptur. Trygt plassert i amerikansk senmoderne kunst er de allikevel noe for seg selv.
Franz West, “Spalt” (2003), metaller
Den ?sterrikske skulpt?ren Franz West (f. Wien 1947) er et produkt av det tidlige 1960-tallets neo-avantgarde og performance. I hjembyen var det wieneraksjonistene som midt p? 1960-tallet gjennomf?rte brutale happenings og fors?kte ? kvitte seg med kunstens medier, det materielle, tekniske og formale filter som de mente skapte avstand mellom kunst og liv, ved ? bruke kroppen og ting fra dagliglivet som uttrykksmiddel.
West reagerte p? dette ved ? bearbeide videre impulser fra den samtidige amerikanske kunsten i grenselandet mellom happenings, junkskulptur og pop. Blant hans ?penbare forl?pere er Claes Oldenburg og Jim Dine. Allan Kaprows skulptur og happenings finnes ogs? som en viktig klangbunn. West arbeider med skulptur, m?bler, tegning, maleri og collage. Det han har tatt opp fra amerikanerne er at selv om uttrykket er r?tt, formene virker sammenraskede og kontante, er det alltid en mediert erfaring som presenteres.
?nsket om ? n? ut til betrakteren er tydelig i “Spalt”. Anker, tau og livb?ye er sj?fartens symbolske grunnsteiner. Man ankrer opp for ? gi skipet et holdepunkt, man kaster ut et tau for ? gj?re fast skipet til moloen, og man holder livb?yen parat for ? holde seg over vann i havsn?d. Livb?yen tjener ofte ogs? kun som forbindelsesledd mellom ankeret og tauet, som slynger seg rundt ankeret.
Tjuvholmen skulpturpark best?r dels av verker fra Selvaag-samlingen og dels av spesialinnkj?p gjort av Tjuvholmen KS.
VisitOSLO as er markedsf?ringsselskapet for Osloregionen. Firmaet er organisert som et aksjeselskap der aksjon?rene best?r av bedrifter i regionen som driver reiselivsrelatert virksomhet. VisitOSLO as har et omfattende samarbeid med Oslo kommune. VisitOSLO as har f?lgende operative avdelinger: Kongress, Destinasjonsmarkedsf?ring/Mediebearbeiding og Turistinformasjonene. VisitOSLO har ogs? en sentral vertskapsrolle ved internasjonale arrangement i byen v?r, og h?y kompetanse n?r det gjelder tilrettelegging av presse- og informasjonssentra og tjenesteyting til arbeidende presse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy