Nye produkter

MottiMotti AS henter inn ny tyngde

MottiMotti AS henter inn ny tyngde
02-11-2012 15:42 MottiMotti AS MottiMotti AS har na? ansatt Christoffer B?lum som vil fungere som strategisk ra?dgiver ba?de ut mot kunder, og ogsa? internt i selskapet. B?lum har en sterk akademisk bakgrunn og bred internasjonal erfaring innenfor markedskommunikasjon og merkevarebygging. If?lge ?rjan Bruland, daglig leder i MottiMotti AS, er B?lum et viktig tilskudd til MottiMotti.

MottiMotti AS har frem til na? fungert mer eller mindre som et rent produksjonsbyra? for annerkjente reklame- og kommunikasjonsbyra?er i bransjen. Selskapet har jobbet tett sammen med alle de store akt?rene i markedet, slik som Try/Apt, DDB, Trigger, OMG, Dinamo, JCP
og Bates for a? nevne noen. St?rstedelen av produksjonen har v?rt mobilbaserte tjenester og applikasjoner, da MottiMotti AS innehar stor kompetanse rundt dette fagfeltet, og selskapet har derfor blitt en foretrukket samarbeidspartner innenfor mobilutvikling.
MottiMotti AS har na? ansatt Christoffer B?lum som vil fungere som strategisk ra?dgiver ba?de ut mot kunder, og ogsa? internt i selskapet. B?lum har en sterk akademisk bakgrunn og bred internasjonal erfaring innenfor markedskommunikasjon og merkevarebygging. If?lge ?rjan Bruland, daglig leder i MottiMotti AS, er B?lum et viktig tilskudd til MottiMotti, som na? kan tilby mer helhetlige kommunikasjonsl?sninger innenfor alt fra produksjon og opp til det strategiske plan. Bruland presiserer at ogsa? internt i selskapet vil B?lums kompetanse komme godt med. MottiMotti AS er i en reposisjoneringsprosess der ny strategi, et bredere tjenestetilbud, og en helt ny visuell profil skal v?re klart innen utgangen av 2012. Her vil B?lum ha en sentral rolle i utviklingen av selskapets nye posisjon som et fullservice digitalt byra?. Selskapet teller na? 11 ansatte.

A to już wiesz?  Tyl? landserer en helt ny serie Infrakabinetter som bygger p? helt ny teknikk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy