Oppkj?p

Millionpris til Forandringsfabrikk

Industri- og finanskonsernet Ferd hedrer for f?rst gang sosiale entrepen?rer med den ?rlig prisen ?rets sosiale entrepren?r. I ?r var det Forandringsfabrikken og deres prosjekt Barnevernsproffene som ble tildelt heder, ?re og en million kroner.
Sosiale entrepen?rer
Kort sagt definerer Ferd sosialt entrepren?rskap som det ? v?re like bevisst p? sosiale som ?konomiske verdier. Gjennom denne prisen ?nsker konsernet ? st?tte opp om dem som vil utvikle vekstkraftige bedrifter eller organisasjoner rundt samfunnsnyttig innsats rettet mot barn og unge. I tillegg utlyste Ferd for f?rste gang stipendet for offentligansatte som ?nsker ? l?re mer om muligheter for sosialt entrepren?rskap.
Vinneren
I begrunnelsen fra juryen sto det blant annet dette om vinneren av ?rets sosiale entrepren?r, Forandringsfabrikken: ? ?rets sosiale entrepren?r har klart ? utvikle en metode som gj?r at brukerne blir h?rt ? og f?r en direkte linje til beslutningstagerne. Tiln?rmingen kan ogs? anvendes p? andre samfunnsomr?der og juryen ser frem til nye prosjekter med systemendrende kraft(?)?rets sosiale entrepren?r viser ungdom tillit og l?fter frem deres stemmer i samfunnet. Gjennom en rekke prosjekter har organisasjonen vist at de har gjennomf?ringsevne og et hjerte for ? tale barn og unges sak.?
Sterke kandidater
Det var seks sterke kandidater til ?rets pris, og i tillegg til Forandringsfabrikken ble to andre prosjekter hedret.
?Minnomy? var nominert for sitt arbeid for ? hjelpe dyslektikere, som blant inkluderer et egenutviklet produkt som bedrer konsentrasjonen og leseferdighetene. Juryen mente Minnomy har potensial til ? bidra til stor sosial og ?konomisk verdiskapning, og ?nsket ? bidra til resultatene ved ? tildele Minnomy 300 000 kroner.
?P?belprosjektet? fors?ker ? hjelpe ungdom som har havnet p? skr?planet med ? finne sine positive ressurser og sin egen vei videre. Juryen mente prosjektet har en klar strategi og stiller tydelige krav til de unge, med godt dokumenterte resultater. Juryen lot seg ogs? imponere av finalistens godt utbygde nettverk av bedrifter som bidrar til ? skape muligheter for ungdommene. P?belprosjektet ble tildelt 300000 kroner.
Om Forandringsfabrikken
Forandringsfabrikken har mer enn 10 ?rs erfaring fra ? jobbe med og l?fte barn og unges stemmer innenfor psykisk helsevern, barnevern, skole og organisasjoner ? direkte til dem som kan forandre. Forandringsfabrikken samarbeider ofte med departementer,organisasjoner, kommuner, institusjoner og bedrifter, og bes?ker barnevern, psykisk helsevern, st?ttesenter og skoler for at folk skal f? beskrive virkeligheter og foresl? forandring.
www.forandringsfabrikken.no
For mer informasjon:
Katinka Greve Leiner
epost: [email protected]
Tlf: 95721740
Om Ferd
Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet ut?ver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. www.ferd.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy