Oppkj?p

Millionl?ft for sikring av depot

03-01-2011 15:28 A/S Norske Shell Shell satser stort p? milj?sikring av sine depot. Over hundre millioner kroner blir investert i ekstra sikringstiltak for fire Shell-eide depot i Norge.

Shell satser stort p? milj?sikring av sine depot. Over hundre millioner kroner blir investert i ekstra sikringstiltak for fire Shell-eide depot i Norge.
– Det finnes ikke noe myndighetskrav som sier at vi m? gj?re dette, men vi har en intern standard i Shell som i dette tilfellet er strengere enn kravet fra norske myndigheter, sier kommunikasjonssjef Lillian Aasheim i Shell.
– Vi forholder oss alltid til den strengeste standarden i forbindelse med v?re operasjoner, enten det er v?r standard, eller standarden i det enkelte land vi opererer i. Derfor var det naturlig for oss ? sette i gang dette prosjektet for milj?sikring av v?re depot, sier Aasheim.
Vestervika Depot i Bod? var f?rst ut, og har n? fullf?rt oppgraderingen, mens Skjelnan Depot i Troms? snart er ferdig. I tillegg er arbeidet i gang p? Larsg?rden Depot i ?lesund og Kirkenes Depot.
Oppgraderingen best?r i at det bygges et betongbasseng rundt alle tankene hvor det oppbevares drivstoff og kjemikalier. Dersom det mot formodning skulle oppst? en lekkasje p? en tank, ville dette g? inn i et lukket system uten fare for lekkasje til omgivelsene.
– Det er heldigvis sv?rt sjeldent at det oppst?r lekkasjer, men dersom det skulle oppst? en slik situasjon, vil vi n? ha en helt annen sikkerhet for ? forhindre utslipp til milj?et rundt depotet, understreker Aasheim.
Hver av de fire depotene blir opprustet for mellom 20 ? 40 millioner kroner hver, dermed er det en betydelig investering som n? blir gjennomf?rt.

For mer informasjon: Kommunikasjonssjef Lillian Aasheim, 90 24 01 91

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy