Nye produkter

Mapei lanserer verdens-nyhet: Re-Con Zero

Dagens l?sninger for h?ndtering av ubenyttet betong er dyre i drift og klarer i sv?rt liten grad ? gjenvinne betongen til ny betong. MAPEI har utviklet en milj?vennlig og b?rekraftig l?sning for resirkulering av restbetong.

Hvert ?r produseres det 10 milliarder kubikkmeter betong. Hele 50 millioner kubikkmeter blir ikke benyttet p? byggeplassen. Mye betong blir kj?rt til deponi, som avfall, og denne betongen representerer i dag et milj?problem, og en betydelig merkostnad i byggeprosjekter.
Hva er Re-Con Zero?
N? har MAPEI lansert et system som kjemisk omdanner bl?t restbetong til t?rt tilslag (pukk) som kan benyttes i produksjon av ny betong. Betongen som blir returnert til betongblandeverket blir behandlet mens den er i trommelen. Pukken man f?r ut er t?rr idet trommelen t?mmes. Dermed vil man aldri oppleve problemer med slam og forurensninger fra h?ndtering og lagring av restbetong.

En kubikk med restbetong blir omdannet til ca. 2200 kg pukk, som er like egnet som annen pukk for produksjon av betong. Dette gj?r at l?sningen ikke bare resirkulerer betongen 100 %, men man f?r ogs? ut materialer av h?y verdi fra prosessen.

Grundig utpr?vd
Systemet har i sommer blitt utpr?vd ved 15 – 20 produksjonsanlegg i Norden, og resultatene har vist seg veldig tilfredsstillende. Dette er en l?sning for fremtiden.

Re-Con Zero – Returned Concrete Zero Impact!
Se info-side…

Om Mapei
Rescon AS har v?rt en ledende norsk leverand?r av lim, fugemasser og andre kjemiske produkter til byggebransjen siden 1976. I 1999 ble vi en del av det internasjonale konsernet Mapei. Under navnet Rescon Mapei ble vi kjent i alle de nordiske landene. Vi har blitt verdsatt som en kompetent og ansvarlig partner, og har opplevd en betydelig vekst.

I oktober 2011 endret Rescon Mapei navn til Mapei AS for og tydeligere vise at firmaet tilh?rer en av verdens st?rste produsenter av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. Anlegget i Nord-Odal blir fortsatt hj?rnesteinen for det nordiske markedet.

Mapei er et av verdens st?rste konsern i v?r bransje, og har ansatte i over 80 land i alle verdensdeler. 5 % av omsetningen brukes til forskning og produktutvikling ? rettet mot ?kologisk b?rekraftige produkter og systemer som ikke inneholder l?semidler og forurensende stoffer.

Mapei har 18 forskningssentra, hvorav ett er hos Mapei i Nord-Odal.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Johan Seiness   #Mats Herding Solberg   #NTNU   #Shell Eco-maraton