Oppkj?p

Malorama AS tar i bruk CLARITY Replenish for ? optimere sine innkj?p og vareforsyning.

Ledende akt?r innen maling og dekor-relaterte produkter tar i bruk fremtidsrettet optimeringsl?sning for ytterligere ? styrke sin konkurranseposisjon. Kolbotn 26. oktober 2010. Inventory Investment AS

Ledende akt?r innen maling og dekor-relaterte produkter tar i bruk fremtidsrettet optimeringsl?sning for ytterligere ? styrke sin konkurranseposisjon.
Kolbotn 26. oktober 2010.
Inventory Investment AS , et ledende spesialistmilj? innen resultatorienterte l?sninger for prognostisering samt optimering av innkj?p og vareforsyning underrettet i dag at det er inng?tt en avtale med Malorama AS om ? ta i bruk spesialistverkt?yet CLARITY Replenish for ? optimere den inng?ende varestr?mmen til selskapets lagre p? Sk?rer, Hamar og i Bod?.
CLARITY Replenish, som utvikles av Atlanta-baserte Blue Ridge?, er allerede i bruk som innkj?pssystem hos flere toneangivende nordiske handelsselskaper. ?I Inventory Investment er vi meget forn?yde over ? f? v?re med p? ? bygge ?kte konkurransefortrinn i Malorama. Maling er mildt sagt sesongbetonte produkter og bransjen har dessuten utviklet en egen logikk for h?ndtering av pre-produserte vintervolumer. At Malorama i tilllegg har et betydelig innslag av kampanjer, gj?r at Clarity Replenish vil passe spesielt godt for optimering av Maloramas innkj?p og vareforsyning?, sier Sverre Rosmo, daglig leder i Inventory Investment. ?Gjennom fusjoneringen av Malermestrenes Andelslag og Colorama f?rer vi to kompetente innkj?permilj?er sammen. V?re innkj?pere tar med implementeringen av CLARITY Replenish ytterligere steget opp i elitedivisjonen og vi vil f? et kompetansemessig og kapasitetsmessig l?ft b?de i logistikkfunksjonen og mot v?re leverand?rer?, sier Atle Melgard,logistikksjef i Malorama AS. ?Med den oppf?lgingen vi ser at Inventory Investment gir andre CLARITY-brukere, er vi trygge p? et fruktbart partnerskap og ser frem til solide forretningsmessige gevinster fra systemet.?
Malorama AS (www.malorama.no ) er en fusjon mellom Malermestrenes Andelslag AS og Colorama AS og betjener i Norge i dag ca 600 butikk/kjedekunder og ca 2 800 h?ndverkskunder med over 800 leveringspunkter pr uke. Malorama er p? Skandinavisk basis med i Colorama Nordic Aps, en allianse best?ende av Colorama i Sverige og Danmark samt Värisilmä i Finland.
Inventory Investment (www.inven.no) fokuserer p? optimering av innkj?p og vareforsyning og har gjennom et stort antall prosjekter i Norden og EMEA for?vrig opparbeidet en omfattende erfaring og ekspertise innen fagfeltet. Sammen med Blue Ridge utgj?r de et av de st?rste fag- og utviklingsmilj?ene globalt og markedsf?rer CLARITY Replenish, et moderne innkj?pssystem basert p? verdens mest utbredte best practice innen innkj?p ? ?The Seven Steps of Buying?.
Blue Ridge? (www.brinv.com ) er en ledende akt?r innen utvikling av neste generasjons l?sninger knyttet til styring av ettersp?rsel og vareforsyining. Selskapet har gjennom flere ti?r fokusert p? innkj?p og vareforsyning som et at det mest sentrale omr?dene for ?kt inntjening og frigj?ring av kapital hos grossister og detaljister.
Kontakt:
Sverre Rosmo
Inventory Investment AS
+4790826852
www.inven.no
www.brinv.com
www.buyercampus.com
Kontaktperson(er):
Daglig leder – Sverre Rosmo Telefon:+47 908 26 852 Mobil:+47 908 26 852 E-post:[email protected]
Lenker
http://www.inven.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy