Bedrifter

M?l og styr innkj?p

29-05-2013 14:46 Conductive Ta innkj?psavdelingen til neste niv?! Vet du hvordan du skaper en effektiv innkj?psorganisasjon? Denne konferansen samler best practise fra flere av Nordens st?rste selskaper og mest suksessrike innkj?psavdelinger. V?re praktiske caser er relevante for innkj?peres skiftende arbeid og gir deg verkt?y til ? h?ndtere den komplekse rollen som innkj?per p? en mer fremgangsrik m?te.

Ta innkj?psavdelingen til neste niv?
Vet du hvordan du skaper en effektiv innkj?psorganisasjon? Vet du hvilke KPI-er i forbindelse med innkj?p som kan bidra til en mer effektiv innkj?psvirksomhet? Vet du hvordan du identifiserer riktige n?kkeltall for akkurat din innkj?psorganisasjon?
? bruke n?kkeltall er den mest effektive m?ten ? finne ut hvor vellykket innkj?psavdelingen er. Det er f?rst n?r virksomheten m?les og f?lges opp, at du kan f? svar p? om innkj?psprosessen er effektiv, og om dere har n?dd m?lene som er satt opp. N?r man benytter seg av de riktige n?kkeltallene, kan man i betydelig grad forenkle og forbedre resultatene sine.
Hvordan gj?r andre norske bedrifter det?
? Konkrete eksempler p? hvordan m?le og f?lge opp n?kkeltall
? Slik viser du med KPI:er for innkj?p hvordan innkj?psavdelingen bidrar till forretningene
? Hvordan takle utfordringer for innkj?p i en kompleks organisasjon
Denne konferansen samler best practise fra flere av Nordens st?rste selskaper
og mest suksessrike innkj?psavdelinger. V?re praktiske caser er relevante
for innkj?peres skiftende arbeid og gir deg verkt?y til ? h?ndtere den
komplekse rollen som innkj?per p? en mer fremgangsrik m?te. I l?pet av
to dager f?r du anledning til ? spisse kunnskapene dine for ? maksimalisere
innkj?psorganisasjonens ytelser.
G? ikke glipp av denne muligheten til ? knytte kontakter med innkj?pssjefer og innkj?pere fra hele landet. Velkommen til konferanse!
http://www.conductive.no/mal-og-styr-innkjop.html#program=talere

Conductive er Sveriges st?rste konferansearrang?ren og med over 150 konferanser hvert ?r vet vi hvordan man lager virkelig gode konferanser som tiltrekker rett deltakere. I v?r siste kundetilfredshetsunders?kelse var 97,3% av v?re deltakere forn?yd med v?re konferanser. En virkelig unik rating i m?terbransjen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy