Bedrifter

Luftambulansen starter barnehageprosjekt

Stiftelsen Norsk Luftambulanse starter et nytt prosjekt rettet mot landets barnehager. Helikopterbarna, som prosjektet heter, skal s?rge for at foreldre og barnehageansatte jevnlig f?r informasjon om f?rstehjelp.
– Vi starter opp dette prosjektet fordi vi ser at kunnskapen om f?rstehjelp p? barn er altfor d?rlig. If?lge en unders?kelse utf?rt av YouGov for Codan Forsikring og Norsk Luftambulanse vil n?rmere ?tte av ti nordmenn ikke kunne utf?re f?rstehjelp p? barn. Det synes vi er urovekkende. Under lek, sport og ulike aktiviteter hender det at barn blir utsatt for en ulykke. Noen ganger er det helt avgj?rende at f?rstemann p? et skadested gj?r en innsats f?r vi kommer. Det gir oss et godt utgangspunkt for ? redde livet til barnet og det ?ker sjansen for at skadene blir minimale, sier generalsekret?r Erik Kreyberg Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Alle barnehager i landet er invitert til ? delta i prosjektet, og s? langt har over 1000 barnehager meldt seg p?.
– Prosjektet er gratis for barnehagene og Stiftelsen Norsk Luftambulanse dekker alle kostnadene. Vi f?r pengene fra blant annet medlemskontingenten fra v?re 713.000 medlemmer, sier Normann.
Seks ganger i ?ret vil barnehagene motta materiell som handler om trygghet og sikkerhet. Dette vil bli delt ut til de foresatte via epost eller bli lagt i hyllen til hvert enkelt barn. Temaene det f?rste ?ret vil v?re sikring av barn i bil, f?rstehjelp p? barn med fokus p? brannskader og fallskader, hjerte-lunge-redning hos barn, redning i akebakken, drukning og riktig pakking av bilen. Barnehagene blir bel?nnet med premie etter ? ha distribuert informasjonen til foreldrene.
– Foreldrene og ansatte i barnehagene f?r kunnskap som ogs? kan v?re med p? ? forebygge alvorlige skader. Bidrar dette ogs? til ? vekke nysgjerrigheten hos folk og f?r dem til ? g? p? f?rstehjelpskurs, er det en viktig bonus. Ved ? spre informasjon om sikkerhet kan vi f? f?rre skader, og kanskje slipper vi ? dra ut p? oppdrag. Det ville v?re det aller mest gledelige, avslutter Normann.
Fristen for ? melde seg p? prosjektet g?r ut 1. oktober.
– Vi ?nsker selvf?lgelig at s? mange barnehager som mulig blir med p? dette prosjektet. S? det er bare ? kaste seg rundt og melde seg p?. Forh?pentligvis vil dette bidra til ? gj?re hverdagen tryggere for b?de store og sm?, sier prosjektleder Erik Ravne i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Ytterligere informasjon:
Nettside: http://www.helikopterbarna.no/
Videoer: https://vimeo.com/72887092 https://vimeo.com/72887091
Ta gjerne kontakt for ? f? tall p? hvor mange barnehager i din kommune eller region som har meldt seg p?.
Pressekontakt i Norsk Luftambulanse Kristine Gr?nli Schjerven: Tlf 996 22 267

Om Norsk Luftambulanse
Norsk Luftambulanse er to ting, en medlemsorganisasjon og et legehelikopterselskap.
Stiftelsen Norsk Luftambulanse er Norges st?rste ideelle medlemsorganisasjon med 713 000 medlemmer. M?let er ? redde liv og helse gjennom ? styrke luftambulansetjenesten i hele Norge. Det gj?r vi gjennom forskning, undervisning og utviklingsprosjekter finansiert av v?re medlemmer og st?ttebedrifter.
Stiftelsen har et av Europas st?rste forskningsmilj?er p? akuttmedisin.
Datterselskapet Norsk Luftambulanse AS er operat?r p? 8 av Norges 11 legehelikopterbaser. Vi flyr p? oppdrag fra Helesforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS. Luftambulansetjenesten i Norge er offentlig finansiert.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Corporate Social Responsibilty   #Det Norske Veritas   #Solfrid Flateby   #Sverre Danielsen