Entrepren?rskap

Luer-Jack Lock? og LJ-Lock? godkjennes som varemerke i Norge

ConceptoMed har f?tt innvilget varemerkeregistrering for Luer-Jack Lock? og LJ-Lock? i Norge
Luer-Jack? er en medisinsk spr?yte for én-h?nds frakobling. Spr?ytel?sningen gjennomg?r videreutvikling frem mot kommersialisering. Varemerket Luer-Jack? er allerede registrert i Norge, EU og USA – og venter avgj?relse i Canada om kort tid. Merkevarenavnet Luer-Jack? vil benyttes for Luer Slip spr?yter fra ConceptoMed AS.
Videre utvikling; l?sefunksjoner
ConceptoMed mottok 18. nov. 2013 offisiell godkjennelse for varemerkene ?Luer-Jack Lock?? og ?LJ-Lock??.
– Vi er meget forn?yd med utviklingen. Luer-Jack Lock? og LJ-Lock? vil v?re sentrale elementer i markeds- og utviklingsstrategi fremover. N?r vi n? ogs? inkluderer Luer Lock én-h?nds-konsepter, styrker det v?r evne til ? levere et utvalg av helhetlige spr?ytekonsepter til fremtidens helsetjenester, sier Markedssjef Mads Haaland-Paulsen.
Luer-Jack Lock?-oppfinnelsen kan anvendes p? forh?ndsfylte spr?yter, tradisjonelle spr?yter og luer-koblinger. Det er en kostnadseffektiv teknologi med betydelige brukerfordeler, sammenlignet med eksisterende spr?ytel?sninger.

Om ConceptoMed AS:
– Selskapet ble stiftet mars 2012 med produktutvikling av medisinsk utstyr som hovedaktivitet.
– M?let med produktene er ? forenkle, effektivisere medisinske prosedyrer og gj?re medisinsk arbeid
sikrere for brukere og pasienter.
– V?r teknologi knyttet til medisinsk engangsutstyr representerer en ÉN-H?ND tiln?rming til prosedyre
som foreg?r i sv?rt h?yt antall p? verdensbasis.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Visma Business