Bedrifter

LHL-avtale med Aspelin Ramm og br?drene Furuseth

LHL-avtale med Aspelin Ramm og br?drene Furuseth
05-06-2013 10:10 LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL har inng?tt en rammeavtale med eiendomsutvikleren Aspelin Ramm om bygging av et 30 000 kvadratmeter stort sykehus p? Gardermoen. Aspelin Ramm skal sammen med Ole Kristian og Paal Mogens Furuseth bygge og eie sykehuset.

LHL har inng?tt en rammeavtale med eiendomsutvikleren Aspelin Ramm om bygging av et 30 000 kvadratmeter stort sykehus p? Gardermoen. Aspelin Ramm skal sammen med Ole Kristian og Paal Mogens Furuseth bygge og eie sykehuset.
? Ambisjonen er ? gi hjerte- og lungesyke et enda bedre tilbud enn i dag. Vi vil legge stor vekt p? behandlingskvalitet, effektive prosesser og gode pasientopplevelser ved det nye sykehuset. Videre er intensjonen at det skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, milj?, energi og inneklima, sier Olav Ulleren, administrerende direkt?r i LHL Helse. LHL Helse er LHLs datterselskap som driver LHLs virksomheter.
Planen er ? samlokalisere dagens hjerteklinikk i Eidsvoll, Feiringklinikken, og lungeklinikk i Nittedal, Glittreklinikken, p? Gardermoen. Det utredes ogs? om man skal gi et tilbud om utredning og behandling av kreft, smerter og livsstilsutfordringer.
Rammeavtalen inneb?rer at Aspelin Ramm og br?drene Furuseth skal bygge og eie sykehuset, mens LHL skal leie lokaler for ? drifte tilbudene.

Rammeavtalen signeres. Frode Jahren, generalsekret?r i LHL, til venstre.
? Aspelin Ramms verdigrunnlag, hvor de legger vekt p? god arkitektur, tilgjengelighet og milj?, er som skapt for v?re behov og krav. Dette, sammen med deres erfaring, kompetanse og resultater, gj?r meg trygg p? at dette vil bli framtidens sykehus, sier Jahren.
Aspelin Ramm er kjent fra blant annet store og komplekse prosjekter som Tjuvholmen, Vulkan i Oslo og Union Brygge i Drammen.
? For oss er det veldig inspirerende ? m?te LHL. Deres ambisjoner for dette sykehuset passer godt med v?rt ?nske om ? ligge i forkant ved utviklingen av attraktive og fremtidsrettede bygde omgivelser, sier konsernsjef Peter Groth i Aspelin Ramm.
Dagens LHL-klinikker ligger i naturskj?nne omgivelser i Feiring i Eidsvoll og Hakadal i Nittedal. LHL har hatt store krav til tomt p? Gardermoen. God tilgjengelighet fra flyplassen og andre kommunikasjonstilbud, og pasientenes krav og behov for milj?- og landskapskvaliteter, har v?rt viktig. Tomta som er valgt ligger i omr?det Jessheim Nord, Ullensaker kommune, 5,5 kilometer fra Oslo Lufthavn, Gardermoen.
? Tomta m? karakteriseres som et Kinderegg: Den ligger n?r hovedflyplassen, samtidig s? langt unna at den ikke har sjenerende st?y fra trafikken. Og forel?pige utf?rte m?linger bekrefter at den har mer enn tilfredsstillende luftkvalitet. I tillegg ligger tomta helt inntil Nordbytjernet landskapsvernomr?de, som vil v?re en perle i v?rt rehabiliteringstilbud, sier Jahren.
Br?drene Furuseth er sv?rt glad for at LHL har valgt ogs? dem for ? bidra til ? utvikle et helsetilbud p? Gardermoen.
? Vi har ?nsket ? legge til rette for kunnskapsbasert n?ring med fokus p? livsstil og helse. Omr?det utvider Jessheim by, hvor vi har gjennomf?rt flere prosjekter og har v?re r?tter, sier Ole Kristian Furuseth.
LHL arbeider sammen med konsulentselskapet Deloitte og arkitektfirmaet Nordic Office of Architecture for ? utvikle sykehuskonseptet videre.
Endelig beslutning om LHL skal bygge et sykehus p? Gardermoen eller ikke, vil bli tatt p? LHLs ekstraordin?re landsm?te 5. oktober n?r utredningsarbeidet er avsluttet, og det er gjort n?dvendige avklaringer hva ang?r ?konomi, tilbud og andre forhold som utredes i tr?d med landsstyrets tidligere vedtak.
For ytterligere kommentarer:
For LHL: generalsekret?r Frode Jahren, mobil 911 31 944
For LHL Helse: administrerende direkt?r Olav Ulleren, mobil 908 81 309
For Aspelin Ramm/br?drene Furuseth: markedsdirekt?r Sverre Landmark, mobil 918 31 230
Om LHL
LHL, Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke, er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres p?r?rende. Det lokale arbeidet er grunnstammen i LHLs virksomhet.
Organisasjonen ble stiftet i 1943, under navnet Tuberkul?ses Hjelpeorganisasjon. Siden den gang har politisk arbeid v?rt et viktig omr?de i organisasjonens virksomhet. Ved siden av dette har LHL opparbeidet en betydelig kompetanse p? omr?dene helse, fysisk aktivitet, kosthold og ern?ring. Vi er ogs? en stor leverand?r av helsetjenester gjennom v?re sykehus og rehabiliteringssentre.

A to już wiesz?  Videosamtale med kunder i ny app for Nordea Private Banking

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy