Entrepren?rskap

Lansering av banebrytende verdensnyhet innenfor helsevesenet!

DNB Marked Health Care Conference g?r av stabelen onsdag 27. november 2013, ved hovedkontoret i Bj?rvika. Opptil 20 selskaper, valgt ut av en profesjonell jury, vil f? muligheten til ? presentere seg selv for investorer og potensielle partnere.
ConceptoMed AS er en av de utvalgte
I sin presentasjon vil ConceptoMed AS introdusere verdensnyheten Luer-Jack? – en spr?yteteknologi som er utviklet for ? m?te ?kende krav til effektivitet, sikkerhet og sterile prosedyrer.
Et tilbakevendende tema i helsesektoren er nettopp krav til ?kt effektivitet, sikkerhet og forebygging av sykehusinfeksjoner. L?sningene som til enhver tid blir diskutert, og ofte implementert, handler i stor grad om endrede arbeidsrutiner og omorganisering i helseforetakene.
Hva med utstyret vi bruker i de medisinske prosedyrene?
– ? ?ke effektivitet og kvalitet, uten at det g?r ut over pasienten, krever verkt?y som forenkler arbeidsprosedyrene, sier Lege Christian Mide – gründer og hovedaksjon?r i ConceptoMed AS.
– Den medisinske spr?yten Luer-Jack? er nettopp et slikt redskap som gj?r at man jobber lettere, smartere, raskere og sikrere! Dette er en spr?yteteknologi som verden har ventet p?!
Da ConceptoMed AS gjennomf?rte en rettet emisjon i april 2013, tok det kun 5 dager f?r listen var fulltegnet med private investorer – hvorav nesten halvparten kommer fra helsebransjen.
– N? som den f?rste av mange patents?knader er offisiell, kan vi dele v?rt produkt med omverden! Vi tror at Luer-Jack? vil endre m?ten industrien tenker rundt arbeidsflyt og antall ledige hender, sier Christian Mide.

Om ConceptoMed AS:
– Selskapet ble stiftet mars 2012 med produktutvikling av medisinsk utstyr som hovedaktivitet.
– M?let med produktene er ? forenkle, effektivisere medisinske prosedyrer og gj?re medisinsk arbeid
sikrere for brukere og pasienter.
– V?r teknologi knyttet til medisinsk engangsutstyr representerer en ÉN-H?ND tiln?rming til prosedyre
som foreg?r i sv?rt h?yt antall p? verdensbasis.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #DEWALT   #Mats Gustafsson   #Perform Protect   #Stanley Black Decker