Entrepren?rskap

Kronprinsparet deltar i promofilm om ungdomsarbeid

17-12-2013 07:00 Kronprinsparets Fond I dag lanserer Kronprinsparets Fond en treminutters film om Fondets arbeid. Filmen skal brukes i presentasjoner av Fondet, men ogs? til ? ?ke kjennskap til sosiale entrepren?rers arbeid for og med ungdom. DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit deltar aktivt i filmen.

I dag lanserer Kronprinsparets Fond en treminutters film om Fondets arbeid. Filmen skal brukes i presentasjoner av Fondet, men ogs? til ? ?ke kjennskap til sosiale entrepren?rers arbeid for og med ungdom. DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit deltar aktivt i filmen.
– Alle vet at ungdomstiden er en vanskelig tid for alle?. Det husker vi begge to fra v?r egen ungdom. For oss har det v?rt viktig ? fokusere p? at ungdom skal bli sett, at de skal bli h?rt og at de skal f?le seg verdifulle, sier Kronprinsesse Mette-Marit i filmen.

Vil gj?re en forskjell
Kronprinsparets Fond samarbeider tett med utvalgte sosiale entrepren?rer over tid. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, GatekunstAkademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Det handler om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt ? gi alternative mestringsarenaer.
– Kronprinsparet er veldig aktive inn i Fondets arbeid, og de engasjerer seg p? flere m?ter i arbeidet for og med ungdom. Filmen h?per vi skal b?de ?ke kjennskapen til Fondets arbeid og v?re prosjekter. Vi vet gjennom samfunnsnytteanalyser at prosjektene v?re gj?r en forskjell for ungdom, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby.

Mye mer enn ?konomisk st?tte
Kronprinsparets Fondet skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir f?rre som faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser – og at dr?mmer g?r i oppfyllelse. Fondet bidrar med ?konomisk st?tte, strategisk r?dgivning og arbeid gjennom solide pro bono-partnere til prosjektene, og i tillegg blir de sosiale entrepren?rene del av et kompetansenettverksom hvor man deler utfordringer, metodikk og erfaringer.
– Prosjektene fokuserer p? hva ungdommene er gode til, og akkurat det tror jeg gj?r at man f?ler seg sett p? en litt ny m?te (?). Dette er g?y ? jobbe med, sier Kronprins Haakon i filmen.

Laget av TRY
Reklamebyr?et TRY er pro bono-partner til Kronprinsparets Fond, og bidrar til Fondet og de sosiale entrepren?rene med sin kompetanse p? betalt kommunikasjon og utvikling av merkevarer i alle medier og p? alle plattformer. Filmen om Kronprinsparets Fond er laget av TRY i samarbeid med P?l Laukli, Fotograf Tinagent og Rolf Pedersen, Produsent Encore Film.
Filmen er ogs? laget i en 30-sekunders versjon, som skal vises p? TV2s reklamefrie dager 1.juledag.

Se filmene p? YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=itNGIgXD77A (3 minutter)

http://www.youtube.com/watch?v=Te6fKwh7U8Y (30 sekunder)

For ytterligere informasjon:
Solfrid Flateby, daglig leder i Kronprinsparets Fond, [email protected], tlf. (+47) 900 35 897.

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy