Nye produkter

Kronprinsesse Mette-Marit til VelFERDkonferansen 2013

Kronprinsesse Mette-Marit til VelFERDkonferansen 2013
22-02-2013 09:08 Ferd Mandag 25. februar arrangeres velFERDkonferansen for fjerde gang av Ferd Sosiale Entrepren?rer. Tema for konferansen er "Ressurser p? avveie", og hvordan sosialt entrepren?rskap kan bidra til ? forhindre ungt utenforskap. Vi presenterer eksempler p? samarbeid med det offentlige, hvordan m?le samfunns?konomiske resultater, og de gode historiene.

Mandag 25. februar arrangeres velFERDkonferansen for fjerde gang av Ferd Sosiale Entrepren?rer. Tema for konferansen er “Ressurser p? avveie”, og hvordan sosialt entrepren?rskap kan bidra til ? forhindre ungt utenforskap. Vi presenterer eksempler p? samarbeid med det offentlige, hvordan m?le samfunns?konomiske resultater, og de gode historiene.
Tid: 25/2 kl 0900-1530
Sted: Astrup Fearnley Museet
Foredragsholdere
Konferansen har en hoveddel med spennende foredragsholdere, som for eksempel Kristin Skogen Lund og Kathrine Aspaas. Ungdommer fra P?belprosjektet skal lede en samtale fra scenen med H.K.H. Kronprinsessen og Johan H. Andresen. I tillegg har vi ?tte forskjellige fordypningsseminarer med gode tema, ledet av blant annet Mari Trommald og Reidar Hjermann. Se vedlegg for mer informasjon.
Ny rapport presenteres. Det vil ogs? presenteres en fersk rapport, “Samfunns?konomiske effekter ved bruk av sosiale entrepren?rer” ved Ingeborg Rasmussen, samfunns?konom og daglig leder i Vista Analyse.
Pressen inviteres til ? delta p? konferansen.
Vi ber om p?melding innen l?rdag 23. februar kl 1200 til [email protected]
For mer informasjon, kontakt:Under konferansen:
Martine Turmo Garshol
Konferanseansvarlig, Ferd Sosiale Entrepren?rer
Mobil: 976 09 078
E-post: [email protected]
F?r konferansen:
Katinka Greve Leiner
Direkt?r Ferd Sosiale Entrepren?rer
Mobil: 957 21 740
E-post: [email protected]
Vedlegg: Presseprogram/Fullstendig program
Om Ferd

Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet ut?ver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. www.ferd.no

A to już wiesz?  KJ?R FOR LIVET: Nytt og spennende pilotprosjekt - 11 ungdommer i Midtre Gauldal skal bygge Drift-Trike

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy