Bedrifter

KreaNord Investor Workshops p? tvers av Norden

Investorer og kreative bedrifter f?r n? muligheten til ? m?tes og utforske potensialet innen de kreative n?ringene. Onsdag 15. oktober arrangeres Kreanord Investor Workshop p? 657 i Oslo – et samarbeid mellom Nordisk Ministerr?d, KreaNord, Creative Businesses Cup, 657 og Innovasjon Norge.
P? workshopen f?r investorer og vekstmodne kreative virksomheter mulighet til ? m?tes og l?re mer om hvordan man som bedrift kan gj?re seg mer attraktiv for investorer, mens investorer kan ?ke sin kunnskap om hvordan de finner kreative bedrifter med h?yt potensiale.
Nordisk initiativ
Javier Echarri, tidligere generalsekret?r for EVCA, investor og n?v?rende r?dgiver for FAME, ECIA, OMC, er fasilitator p? alle arrangementene. Anne Wors?e, tidligere direkt?r i Innovasjon Norge San Francisco og gründer av Innovation House, skal snakke om hvordan man kan jobbe for ? f? riktig investor for sitt firma. Gründerne av co-working space 657, Anniken Fjeldberg & Joachim Levin, vil innlede og snakke om samarbeidet som den nye konkurransekraften. Margit Klingen Daams, ansvarlig for satsingen p? kultur og kreative n?ringer i Innovasjon Norge vil ?pne sammen med Sigri Sevaldsen, daglig leder av 657.
KreaNord Investor Workshop Oslo er et nordisk initiativ designet for ? forbedre vekstmulighetene for regionens kulturelle og kreative n?ringer. I oktober 2014 arrangeres Investor Workshops i Reykjavik, Helsinki og Oslo ? som alle bygger opp til det store eventet Creative Business Cup og Investor Day 18. november i K?benhavn. Creative Business Cup er et verdensmesterskap for kreative gründere.
Hvorfor kultur og kreative n?ringer?
De kreative n?ringene bidrar betydelig til b?de vekst og arbeidsplasser – og til utvikling av nye, innovative l?sninger p? de utfordringene som bedrifter og samfunn st?r overfor. Dessuten blir tradisjonelle n?ringer mer innovative og konkurransedyktige n?r de samarbeider med kreative selskaper, noe som gjerne kalles ?cross sector innovation?. De kreative n?ringene bidrar til et mer dynamisk, konkurransedyktig og nyskapende samfunn.
Vi bidrar til nyskaping i n?ringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk n?ringsliv og Norge som reisem?l.
F?lg oss gjerne p? Facebook eller Twitter4600

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy