Partnerskap

Kongelig bes?k til Kj?r for livet p? Oslo Motorshow

H.K.H Kronprins Haakon og Ferd-eier Johan H. Andresen stiller begge som bidragsytere til Kj?r for livets presentasjon p? Oslo Motorshow fredag 26. Oktober. Hit er 100 ?stlandskommuner invitert for ? l?re mer om organisasjonens arbeid, og f? informasjon om arbeidet med framtidige etableringer p? ?stlandet. De f?rste kommunene har allerede meldt sin interesse, og daglig leder og gründer Knut Ove B?rseth h?per salen blir full:
– Vi i Kj?r for livet stiller med fullt team ? og h?per at de kommuner som vil gj?re en forskjell for ungdommene i v?r m?lgruppe melder seg p? raskt.

Kj?r for livet har i 2012 etablert sitt tilpassede fritidstilbud i 11 norske kommuner.
I 2013 ?nsker de ? satse mer m?lrettet mot ?stlandet, og m?lsettingen er 5 nye klubber her i l?pet av ?ret. Med seg p? laget har de tunge og st?dige samarbeidspartnere:
– Johan H. Andresen og hans Ferd Sosiale entrepren?rer har v?rt sv?rt viktige for oss helt siden
etableringen. De vil ogs? bidra i presentasjonen med ? fortelle hvordan en sosial entrepren?r jobber, og hvordan kommunene kan f? nytte av v?rt tilbud.
Kronprinsen er oppriktig engasjert
H.K.H Kronprins Haakon har ogs? meldt sin ankomst til Kj?r for livets stand, og vil delta i presentasjonen.
– Kronprinsen er oppriktig engasjert i det vi jobber med, og st?tten vi f?r igjennom deres bidrag fra
Kronprinsparets Fond har betydd mye i v?rt arbeid. Vi er veldig glad for at han har ryddet tid i en hektisk hverdag og vil bidra i v?rt arbeid med etableringer p? ?stlandet. Han vil kun bes?ke v?r stand den timen han er p? Norges Varemesse, forteller B?rseth.

Kj?r for livet er et tilpasset fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge som har vansker med ? nyttiggj?re seg av, eller ikke passer helt inn i eksisterende fritidstilbud. De benytter action, motorsport og mekking som en interessevekker for ? skape lyst p? livet og for ? gi barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot. Kj?r for livet har hatt et vellykket etablerings?r nasjonalt, og innen utgangen av 2012 har de etablert 11 nye tilpassede fritidstilbud.

– Hovedvekten av de etablerte klubbene er i Tr?ndelagsomr?det, men vi har ogs? to klubber i omr?det rundt Bergen og to i Hedmark, forteller gründer B?rseth. Han ser flere fordeler med ? satse p? etableringer i ?stlandsomr?det: – Vi vet at her finnes det mange gode ressurser p? flere omr?der. Motormilj?et her er stort, og veldig allsidig. Det finnes mange arenaer for ? delta i aktivitet, og ikke minst vet vi at nettverket av gode ressurspersoner til v?re teamsjefoppgaver finnes.

Spente p? responsen fra kommunene
Start for satsningen vil v?re 26. Oktober p? Oslo Motorshow i Norges Varemesse p? Lillestr?m. ? Vi har invitert 100 kommuner fra Lillehammer i nord, til Larvik og Halden i s?r. Her vil de f? en annerledes og grundig presentasjon av hvordan et slikt tilbud drives.

Vi har bygget en klubbgarasje p? v?r stand, som vil vise kommunen hvor lett det kan v?re ? komme i gang. Det vil ogs? bli mulighet til ? m?te noen av v?re lokale teamsjefer og v?rt faglige team.
Alle de inviterte har f?tt invitasjonen og info tilsendt via mail til sine kommuner denne uken. Vi h?per
ordf?rere, r?dmenn, politikere og alle andre som er interessert i ungdommens framtid tar seg tid til ? komme.

For de som ikke har f?tt invitasjon s? ta kontakt med oss. Plassene vi har til r?dighet fylles raskt opp ? her er det f?rstemann til m?lla, avslutter B?rseth.

Info om KJ?R FOR LIVET:
Markedssjef Jan Tore Brustad p? Tlf: 98 63 44 66 E-post: [email protected]
Daglig leder Knut Ove B?rseth p? Tlf: 48 10 10 00 E-post: [email protected]
Nettside: www.kjorforlivet.no

Hva er Kj?r for Livet:
KJ?R FOR LIVET er et tilpasset fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge som har vansker
med ? nyttegj?re seg av, eller ikke passer helt inn i eksisterende fritidstilbud. Vi benytter
action, motorsport og mekking som interessevekker for ? skape lyst p? livet og for ? gi barn
og unge inspirasjon, motivasjon og mestring. Klubbplassene tildeles i samarbeid med det
offentlige velferdssystemet. Organisasjonen skal innen utgangen av 2013 etablere 25 nye slike
fritidsklubber i Norge, og arbeidet er allerede godt i gang, s? langt har 11 kommuner signert
avtale om etablering.

KJ?R FOR LIVET gir barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot til ? tro p? seg selv og sin fremtid. Ved hjelp av motor og motorsport, opplever deltakerne samhold, samhandling, mestring og engasjement som f?rer til l?ring og utvikling. – Vi skal v?re inspirerende, samlende og ektef?lt.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy