Entrepren?rskap

Kj?r for livet til söta bror!

24-07-2014 13:00 Kronprinsparets Fond Kj?r for livet har hatt suksess med sitt tilbud i samarbeid med ulike kommuner i Norge gjennom flere ?r. N? starter prosjektet opp i Sverige ogs? ? med m?l om ? styrke ungdoms selvf?lelse, gi motivasjon og engasjement for skolen og sunne fritidsinteresser. F?rst ut er Torsby Kommune i Värmland.

PRESSEMELDING FRA KJ?R FOR LIVET:
Kj?r for livet har hatt suksess med sitt tilbud i samarbeid med ulike kommuner i Norge gjennom flere ?r. N? starter prosjektet opp i Sverige ogs? ? med m?l om ? styrke ungdoms selvf?lelse, gi motivasjon og engasjement for skolen og sunne fritidsinteresser. F?rst ut er Torsby Kommune i Värmland.
– Vi tror virkelig dette kan bidra positivt til at flere ungdommer f?r tilbake motivasjon for skolen gjennom ? tro mer p? seg selv, f? positive mestringsopplevelser og v?re med p? aktiviteter som gir teamf?lelse og engasjement, sier ordf?rer i Torsby Kommune, Ann-Katrin Jär?sen.

Kör för livet

Kj?r for livet skal hete det samme i Sverige som i Norge, men med svensk skrivem?te; Kör för livet. Det startes opp en tiltaksklubb i begynnelsen av august, og det skal ogs? vurderes et rent fritidstilbud etter hvert. Alle kveldene best?r av tre timer, hvor sosialt samv?r, teamprat, ?mekking? og kj?ring er i fokus, med veiledning fra kyndige voksne. Samme modell som i Norge.
– Dette er virkelig moro for oss. Vi blir med ett internasjonale. Vi vet at det er sv?rt mange ungdommer i Torsby som er interessert i motor og motorsport, men som ikke har noe organisert tilbud i dag. At Torsby Kommune velger oss er en flott anerkjennelse. Vi h?per dette bidrar godt i forhold til at ungdommene f?r noe positivt i livet, som videre f?rer til at man blant annet fullf?rer skolegangen sin, sier gründer og lagkaptein for Kj?r for livet, Knut Ove B?rset.

Et forebyggende tilbud

Torsby kommune ligger i Värmland i Sverige. Kommunens administrasjonssenter ligger i tettstedet Torsby, s?r i den vidstrakte kommunen, som i areal er st?rre enn Vestfold fylke. Torsby har lang tradisjon for motorsport, og det finnes flere etablerte klubber, rallycrossbaner og motorg?rder i kommunen. Ordf?reren h?per Kj?r for livet-tilbudet mest av alt blir et forebyggende tiltak.
– Ofte settes innsatsen inn for sent for ungdommene. Vi ?nsker mye heller ? jobbe godt med forebygging, og Kj?r for livet har gode, dokumenterte resultater i s? m?te. I v?r kommune sier mange av de elevene som er i ferd med ? falle litt i fra i skolen at de er interesserte i motor og motorsport. Kombinasjonen interesse og metodikk var avgj?rende for oss, avslutter den engasjerte ordf?reren.

KJ?R FOR LIVET er et tilpasset opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge. Kj?r for livet bruker motor og motorsport som utgangspunkt for ? gi barn og unge positive opplevelser, mestring og ?kt sosial kompetanse. I Kj?r for livet f?r barn og unge v?re med p? noe ekte og reelt. Alle f?r oppgaver, alle m? bidra og alle er likeverdige medlemmer av teamet. Verdiene til organisasjonen er ?inspirerende, samlende og ektef?lt?.
KJ?R FOR LIVET er en organisasjon med ideelle vedtekter som er etablert flere steder i landet. Tilbudet gj?res i tett samarbeid med de lokale kommunene, og organisasjonen har st?tte fra bl.a Samferdsels- og Justisdepartementet, AV-direktoratet, FERD Se og Kronprinsparets fond. Les mer p? www.kjorforlivet.no.

For ytterligere informasjon:

Kj?r for livet, gründer og lagkaptein Knut Ove B?rset; [email protected], tlf. (47) 481 01 000
Torsby Kommune, ordf?rer Ann-Katrin Jär?sen; [email protected], tlf. (46) 73 271 22 03

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy