Nye produkter

KJ?R FOR LIVET: Milliontilskudd fra Samferdselsdepartementet

16-04-2013 08:48 Kronprinsparets Fond Samferdselsminister Marit Arnstad bes?kte i dag organisasjonen Kj?r for livet i Melhus kommune. Her fikk hun ogs? overbragt beskjeden om at Samferdselsdepartementet har innvilget organisasjonens s?knad om midler til videre trafikksikkerhetsarbeid i de lokale klubbene rundt i Norge.

Samferdselsminister Marit Arnstad bes?kte i dag organisasjonen Kj?r for livet i Melhus kommune. Her fikk hun ogs? overbragt beskjeden om at Samferdselsdepartementet har innvilget organisasjonens s?knad om midler til videre trafikksikkerhetsarbeid i de lokale
klubbene rundt i Norge.

Arnstad bes?kte organisasjonens hovedkontor p? B?rseth G?rd p? Ler og fikk en omvisning i klubblokalet til klubb #01 Melhus.
– Det er viktig for oss ? f? muligheten til ? gi ministeren en god og bred orientering om hva Kj?r for livet er. F?rst og fremst f? vist hvordan organisasjonen jobber og er etablert rundt om i landet, men ogs? om v?re planer om veien videre, forteller gründer i Kj?r for livet, Knut Ove B?rseth.

Viktige midler for videre drift
Kj?r for livet s?kte i mai 2013 om tilskudd fra et prosjekt som Samferdselsdepartementet utlyste. Under dagens bes?k kunne minister Arnstad gi den hyggelige beskjeden om at tilskudd p? en million kroner ble innvilget.

Midlene skal g? til videre etablering lokalt i nye kommuner, og styrke det m?lrettede trafikksikkerhetsarbeidet. Arnstad bemerket bredden i tilbudet, og p?pekte at jobben favner mye mer enn bare trafikksikkerhetsarbeidet.
– V?rt arbeide best?r av flere elementer, men trafikk og motor er en veldig sentral del av
Kj?r for livet, forteller en glad B?rseth.

Seniorforsker ved SINTEF, Dagfinn Moe, deltok ogs? under bes?ket og st?tter viktigheten av m?ten Kj?r for livet jobber p?: – Deres arbeide med ungdom fokuserer p? det ? skape trygge sosiale relasjoner gjennom teambuilding, kunnskap om risiko og derved utvikle ungdoms evne til selvregulering. De deltar i aktiviteter de er interesserte i, og utvikler mestringsf?lelse og evne til samarbeide med andre.

– Dette gir oss en knallstart p? en hektisk og spennende h?st. Vi har f?tt videref?rt avtaler i b?de Melhus, Midtre Gauldal og V?ler kommune, og vi har flere aktuelle kommuner som vi h?per ? f? p? plass i l?pet av sensommeren. Blant disse h?per vi ? f? med enda flere kommuner fra Tr?ndelag, avslutter Knut Ove B?rseth.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy