Entrepren?rskap

Kj?r for livet har startet opp i Oslo

PRESSEMELDING FRA KJ?R FOR LIVET:

I begynnelsen av juli ?pnet en flunkende ny Kj?r for livet-klubb p? Tveten G?rd i Oslo. Ungdom med interesse for motor og motorsport f?r et tilbud som skal gi inspirasjon, motivasjon og mot til ? tro p? seg selv og sin fremtid. M?let er at flere ungdommer fullf?rer skolen.
– For oss er dette ett nytt kapittel, og en etablering i Oslo gir oss store muligheter til ? tilby enda flere ungdom et godt og organisert fritidstilbud. Vi er ogs? n?rmere v?re samarbeidspartnere. Vi synes det er topp ? kunne starte opp i hovedstaden, og Tveten G?rd satser bredt p? tilbud til ungdom. Vi setter pris p? ? v?re med p? dette viktige arbeidet, sier gründer og lagleder i Kj?r for livet, Knut Ove B?rset.

Stor miks av aktiviteter
Tveten g?rd er n? etablert som et senter med mange ulike aktiviteter, som skal bidra til at ungdom blir v?rende i, og fullf?rer skolen. Tor Abild leder prosjektet, og representerer Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og Fritt Ord, som st?r bak etableringen.
– Vi er sv?rt spente p? h?sten p? Tveita. Med ?pningen av senteret v?rt h?per vi ? bli en positiv bidragsyter i lokalmilj?et. Vi f?ler vi har en god miks av aktiviteter som kan bidra til ? gi ungdommene b?de l?ringslyst og mestringsf?lelse. S?rlig stolte er vi over ? ha f?tt med oss Kj?r for Livet. Kj?r for Livet er en kunnskapsrik og nyskapende akt?r med gode resultater flere steder i landet, og en naturlig partner for oss ? trekke med oss p? senteret, sier Tor Abild.

Flere tilbud til h?sten
Kj?r for livet p? Tveten G?rd er organisert med en kveld per uke, tilsvarende tiltaksklubb i andre kommuner, og etter sommeren skal det i gang en kveld til per uke, organisert som et ?pent tilbud. Hver kveld best?r av tre timer, hvor sosialt samv?r, teamprat, ?mekking? og kj?ring er i fokus.
– Dette er moro. Vi vet at det er sv?rt mange ungdommer som er interessert i motor og motorsport, men som ikke har noe tilbud i dag. Vi h?per dette blir g?y og spennende for ungdommene, og at det bidrar godt i forhold til at ungdommene f?r noe positivt i livet, som videre f?rer til at man blant annet fullf?rer skolegangen sin, avslutter B?rset.

KJ?R FOR LIVET er et tilpasset opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge. Kj?r for livet bruker motor og motorsport som utgangspunkt for ? gi barn og unge positive opplevelser, mestring og ?kt sosial kompetanse. I Kj?r for livet f?r barn og unge v?re med p? noe ekte og reelt. Alle f?r oppgaver, alle m? bidra og alle er likeverdige medlemmer av teamet. Verdiene til organisasjonen er ?inspirerende, samlende og ektef?lt?.
KJ?R FOR LIVET er en organisasjon med ideelle vedtekter som er etablert flere steder i landet. Tilbudet gj?res i tett samarbeid med de lokale kommunene, og organisasjonen har st?tte fra bl.a Samferdsels- og Justisdepartementet, AV-direktoratet, FERD Se og Kronprinsparets fond. Les mer p? www.kjorforlivet.no.

For ytterligere informasjon:
Kj?r for livet, Knut Ove B?rset, tlf. 481 01 000

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Avdelingsleder Birte Almeland   #Geir Viken   #Gisle Jacobsen   #OPS