Entrepren?rskap

KJ?R FOR LIVET: ?resprisen Pole Position til Kj?r for livet-klubb #10 ?fjord

Kj?r for livet samlet forrige helg sine teamveiledere til felles samling og kurs. St?rst spenning var det knyttet til utdelingen av ?resprisen Pole Position. Etter et meget godt gjennomf?rt siste halv?r gikk prisen fortjent til klubb #10, ?fjord. Teamsjef Jan Morten Forfot mottok prisen, og var sv?rt takknemlig for utmerkelsen. Han roste ogs? ungdommene, ordf?rer og kommunen, som alle har bidratt til ? skape gode resultater.
– Ungdommene har bidratt veldig bra. Det er en inspirerende gjeng ? jobbe med. De jobber godt sammen med de mange prosjektene som vi holder p? med. N? gleder vi oss til v?ren, for ? f? komme ut og f? sette noen av vinterens prosjekter p? pr?ve, sa Jan Morten Forfot.
Prisen Pole Position deles ut til den av Kj?r for livets-klubber som samlet gjennom siste halv?r har levert det beste arbeidet, resultater og f?tt de beste tilbakemeldingene. Prisen er en vandrepokal som blir utdelt to ganger ?rlig p? fellessamlingene som organisasjonen holder.

Juryens begrunnelse
?fjord er en klubb med en sv?rt engasjert teamsjef i spissen. Jan Morten har sammen med sine veiledere utviklet klubben til ? bli en trygg, inkluderende og inspirerende klubb. Veilederne har lagt ned mye arbeid b?de p? planlegging og gjennomf?ring av kveldene. De har ogs? v?rt sv?rt dyktige til ? bruke lokalsamfunnet i ? f? Kj?r for livet forankret i ?fjord kommune. Veilederne har sammen med ungdommene utarbeidet gode teamregler som legger et godt grunnlag for trivsel og utvikling. Veilederne er dyktige p? rapportskriving og har tett og jevnlig kontakt med deltakernes foresatte.
– Jan Morten og teamet har vist hvordan klubbkonseptet skal drives det siste ?ret. Stor st?-p?-vilje, engasjement og kreativitet har gitt oss mange gode historier. I tillegg er klubben et forbilde p? loggf?ring, fag og teamregler, noe som virkelig er med p? ? gi ?fjord lederposisjonen n?. Foruten det gode arbeidet som skjer klubben, er ?fjord ogs? en foregangskommune med b?de fagadministrasjon og politikere, lokale st?ttespillere og ildsjeler som virkelig vil bidra. Dette er med p? ? gj?re en forskjell for v?re ungdommer, sier gründer og lagkaptein i Kj?r for livet, Knut Ove B?rseth.

Fag og sosiale aktiviteter

N?rmere 30 personer var samlet p? Killingdal Fjellstue i ?len. Dette var lokale teamveiledere og administrasjon, samt ildsjeler som jobber med ? f? Kj?r for livet etablert i nye kommuner.
– Dette er en viktig samling der vi deler erfaringer p? tvers av de kommunene vi jobber i ukentlig. Helgen inneholder b?de fag og sosiale aktiviteter som i sum skaper en enda bedre teamf?lelse for hele Kj?r for livet. For meg og alle i Kj?r for livet-teamet er det ungdommenes egne historier og tilbakemeldingene fra dem som st?r de n?rmest som er bensin p? motoren. Vi er absolutt motiverte for ? skape enda mer god aktivitet i 2014 i flere nye kommuner, avslutter B?rseth.

KJ?R FOR LIVET er et tilpasset fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge som har vansker med ? nyttegj?re seg av, eller ikke passer helt inn i eksisterende fritidstilbud. Vi benytter action, motorsport og mekking som interessevekker for ? skape lyst p? livet og for ? gi barn og unge inspirasjon, motivasjon og mestring. Klubbplassene tildeles i samarbeid med det offentlige velferdssystemet. Organisasjonen skal innen utgangen av 2014 etablere 20 nye slike fritidsklubber i Norge, og arbeidet er allerede godt i gang og har avtaler med 12 kommuner. KJ?R FOR LIVET gir barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot til ? tro p? seg selv og sin fremtid. Ved hjelp av motor og motorsport, opplever deltakerne samhold, samhandling, mestring og engasjement som f?rer til l?ring og utvikling. “Vi skal v?re inspirerende, samlende og ektef?lt”. Nettside: www.kjorforlivet.no.

Ved ?nske om ytterligere informasjon :
Gründer Knut Ove B?rseth: 48 10 1000 eller [email protected]
Markedssjef Jan Tore Brustad: 98 63 44 66 eller [email protected]

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy