Nye produkter

Kjemper om internasjonal markedsf?ringspris

Kjemper om internasjonal markedsf?ringspris
31-05-2012 13:50 Sektor Gruppen Med sin egen f?rstehjelpspakke til gründere med alt fra regnskapsprogram til Para er Sektor Eiendomsutvikling nominert til verdens ledende retail-marketing-pris i klassen for B2B-kommunikasjon.

Solal Awards arrangeres av International Council of Shopping Centres, og har som siktem?l ? bel?nne de mest effektive kampanjene blant kj?pesentre i Europa og S?r-Afrika.
Sektor Eiendomsutvikling er nominert i B2B-kategorien for sitt gründerkit som skal gj?re det enklere for f?rstegangsetablerere ? starte butikk p? ett av kjedens 26 kj?pesentre. Prisen deles ut i Budapest 7.-8. juni.
– For oss er det fantastisk morsomt ? bli l?ftet fram i dette selskapet som er det gjeveste innen den europeiske kj?pesenterbransjen. Samtidig er vi stolte over ? ha turt ? holde fast p? en idé som i bunn og grunn handler om ? ta p? alvor de utfordringene det f?lger med ? starte for seg selv innen handel, sier markedsdirekt?r Marianne Mazarino H?konsen i Sektor Eiendomsutvikling.
Nisjebutikker differensierer senteret
I gjentatte kundeunders?kelser har kj?pesenterpublikumet meldt tilbake at de ?nsker flere nisjebutikker som alternativer til de store kjedene. Utfordringen for alle de store kj?pesenterakt?rene, er at dette er en gruppe som b?de krever tettere oppf?lging og inneb?rer en st?rre risiko for konkurs, tomme lokaler og tapte leieinntekter.
Ideen til gründerkit var derfor at man ved ? gi nye etablere tilbud om en helt s?regen oppf?lging f?r, under og etter ?pning, kunne lokke til seg akt?rer som ellers ville valgt en annen lokasjon ? og dermed styrke butikkmiksen p? sentrene.
– Det er n? en gang slik at markedet i Norge ikke er s? stort. Derfor trenger de fleste som starter opp sin egen lille nisjebutikk, tilgang til et lokale som sikrer en jevn str?m av handlende i kj?psmodus ? som p? et kj?pesenter. Men det har mange kj?pesentre v?rt redde for ? gi dem siden de etablerte kjedene med sitt trofaste publikum og solide regnskapssystemer er et langt tryggere valg, sier markedsdirekt?r Marianne Mazarino H?konsen i Sektor Eiendomsutvikling.
Plan og Para
I pakken som alle nye gründere f?r, ligger fem ulike verdisjekker som skal brukes til ? gi bistand p? ?konomi- og regnskapsforst?else, butikkutvikling, ?pningskampanje, finansierings- og selskapsr?dgivning og markedspakke. Eiendomssjefene til hvert senter bestemmer hva og hvor mye som skal gis av bistand.
Gründerne f?r ogs? en minnebrikke med diverse dokumenter som kan v?re til hjelp for de som starter butikk for f?rste gang: Budsjett- og regnskapsmodeller, forretningsplanmodell, standard leiekontrakt samt andre viktige dokumenter.
? Og for ikke ? glemme basisen: En kalkulator, penn og notisblokk og ikke minst en pakke Para som kan brukes til t?ffe dager. Vi sminker ikke sannheten og er ?rlige med hverandre om at det ? starte butikk kan v?re veldig t?ft ? derfor er det ogs? s? t?ft ? bli bel?nnet for ?rligheten, sier Marianne Mazarino H?konsen.
For mer informasjon, v?r vennlig og kontakt:
Marianne Mazariono H?konsen, markedsdirekt?r
Tlf: 95 14 30 05
E-post: [email protected]
Sektor Eiendomsutvikling AS forvalter, utvikler og markedsf?rer en kjede som best?r av 26 kj?pesentre i Norge, med et butikk areal p? ca 450.000 kvm, et total areal p? 715.000 kvm og en budsjettert omsetning p? 15,7 mrd for 2012. Selskapet har ogs? utviklings-og forvaltningsoppdrag for ulike strategiske samarbeidspartnere. Sektor Eiendomsutvikling AS eid av Nord-Europas ledende eiendomsfond NIAM. Som en av Norges ledende akt?rer innen kj?pesenterbransjen er v?rt m?l ? skape gode vekstvilk?r for leietakere og positive handleopplevelser for kundene.

A to już wiesz?  DEWALT UTVIDER SITT 18V SORTIMENT

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy