Nye produkter

Kärcher AS lanserer Ringler industrist?vsugere i Norge

Kärcher AS lanserer Ringler industrist?vsugere i Norge
20-02-2013 09:25 Kärcher AS Ringler blir en del av Kärcher Group. Med oppkj?p av det tyske selskapet Ringler har Kärcher n? et komplett sortiment med st?vsugere til industriell bruk, og kan levere alt fra sm? industrist?vsugere til st?rre sentralst?vsugeranlegg.

I 2010 kj?pte Alfred Kärcher GmbH & Co KG opp firmaet Bernhard Ringler APPARATE-Bau GmbH. Ringler er en velkjent tysk leverand?r av kvalitetsst?vsugere beregnet for industrivirksomhet. Ringler kompletterer Kärchers produktportef?lje, og ledelsen i Alfred Kärcher GmbH & Co KG er sv?rt forn?yd med tilegnelsen av det nye datterselskapet. Med dette oppkj?pet har Alfred Kärcher GmbH & Co KG styrket sin posisjon i det profesjonelle markedet ytterligere, og kan tilby alt av industrielle st?vsugerl?sninger ogs? til n?ringsmiddelindustri, legemiddelindustri, metallindustri og prosessindustri. Ringlers systemer er et viktig element med tanke p? renhold, sikkerhet, kontroll med luftforurensning og milj?vern i produksjonslokaler m.m. En av deres styrker er kundetilpasning av anlegg, som gj?r at alle kunder f?r det anlegget som passer best til sitt behov.
Firmaet vil bli en del av Kärcher Group. I likhet med Kärcher er Ringler et teknologiorientert, familieeid, tysk selskap, og selskapene har sv?rt kompatible bedriftskulturer. Dette er et sv?rt godt utgangspunkt for en vellykket sammensl?ing. Ringlers lokaler i Stuttgart-omr?det beholdes, og alle ansatte f?lger med over i Kärcher Group.
Alfred Kärcher GmbH & Co KG har lansert Ringler p? verdensmarkedet gradvis, og n? st?r endelig Norge for tur. Fra 1. Januar 2013 er alle Ringler sine produkter tilgjengelig p? det norske markedet. Produktansvarlig i Kärcher AS er Roy-Inge H?konsen, som ogs? jobber med Kärchers ?vrige industrist?vsugere og industrielle rengj?ringssystemer.

Kärcher er verdens ledende produsent av rengj?ringssystemer, og sortimentet inneholder produkter til bruk i private husholdninger, profesjonell rengj?ring, n?ringsliv, h?ndverk og industri. V?re viktigste produktgrupper er h?ytrykksvaskere, industrielle vaskesystemer, gulvvaskemaskiner og feiemaskiner. Les mer om Kärcher Norge p? v?re hjemmsider.

A to już wiesz?  Tyl? tilbyr separate benker for badstubyggere

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy