Oppkj?p

Jobb for mennesker med unike egenskaper

Jobb for mennesker med unike egenskaper
Arbeidsplasser tilpasset talent og s?rpreg hos personer med Aspergers syndrom: Konsulentselskapet Unicus g?r nye veier ? med st?tte fra Ferd Sosiale Entrepren?rer. I f?lge statistikken

Arbeidsplasser tilpasset talent og s?rpreg hos personer med Aspergers syndrom: Konsulentselskapet Unicus g?r nye veier ? med st?tte fra Ferd Sosiale Entrepren?rer.
I f?lge statistikken st?r mellom 85 og 90 prosent av alle med Aspergers syndrom og andre diagnoser innenfor den lette delen av autismespekteret utenfor arbeidslivet. Dette til tross for at egenskapene som gir grunnlag for diagnosen ofte opptrer sammen med spesielle evner som samfunnet har bruk for.
? Jeg undret meg over at vi i Norge ? i motsetning til Sverige og Danmark ? ikke har gjort noe for ? bruke disse unike talentene. S?rlig siden forskning viser at personer med asperger ofte utvikler sine sosiale egenskaper og f?r bedre kontakt med andre mennesker n?r de f?r sjansen til ? gj?re det de er gode til. Jeg bestemte meg for ? gj?re noe med saken, og resultatet er Unicus, sier Lars Johansson-Kjeller?d. Han er gründer og daglig leder i konsulentselskapet, som har spesialisert seg p? oppgaver som aspergere har spesielle forutsetninger for ? l?se, og et arbeidsmilj? tilpasset deres s?rpreg.
Kompleks programvare
Johansson-Kjeller?d fikk Telenor Broadcast med p? et pr?veprosjekt, og 1. desember i fjor kunne fire konsulenter med asperger og sans for teknologi og IT begynne utpr?ving av programvare for selskapet, som blant annet eier Canal Digital, flere kommunikasjonssatellitter og sendenett for radio og TV i Norge og andre europeiske land.
? Mye av virksomheten innenfor Telenor Broadcast er basert p? spesialutviklet og meget kompleks programvare. Toleransen for feil er minimal, og kravene til utpr?ving av programvaren tilsvarende h?ye. Og denne utpr?vingen mente jeg ville v?re en perfekt jobb for de menneskene jeg ?nsket ? gj?re noe for, sier Lars Johansson-Kjeller?d.
Etter en kort oppl?ringsfase var konsulentene i full gang, og alt fungerte problemfritt fra dag én. Tilbakemeldingene fra kunden var positive, og det er tydelig at det ? v?re i jobb har v?rt bra for medarbeiderne selv.
Kommersielt ? med sosial profil
Da pr?veprosjektet ble avsluttet ?nsket Telenor at testarbeidet skulle videref?res p? kommersiell basis. Og Johansson-Kjeller?ds intensjonen er at Unicus etter hvert skal kunne konkurrere p? like vilk?r med rent kommersielle akt?rer.
? Selskapet har imidlertid en tydelig sosial profil, og er dessuten et pionérprosjekt i lite kjent terreng. Vi mottar ikke offentlig st?tte, og m? vokse og vinne erfaring f?r vi kan st? p? egne ben, sier Lars Johansson-Kjeller?d. Han inns? at Unicus trengte en partner som kunne styrke selskapet med kapital, og ikke minst, med forretningmessig og strategisk kompetanse. Han tok derfor kontakt med Ferd Sosiale Entrepren?rer. Etter en omfattende prosess og mange samtaler fikk han i slutten av mars gr?nt lys for et engasjement som vil tilf?re Unicus 1,2 millioner kroner over tre ?r, og dessuten tilgang til kompetanse og menneskelige ressurser i Ferds organisasjon.
Sosial entrepren?r
? Jeg fikk i oppdrag ? bidra i vurderingen av Unicus, og har gjort mye av arbeidet med formalitetene rundt avtalen vi har inng?tt, forteller Jonas Borge. Han er til daglig analytiker i Ferd Capital, og skal st? for den l?pende oppf?lgingen av Ferds engasjement i Unicus, der han ogs? er styremedlem.
Borge understreker at selskapet bygger p? en god idé, med innovative l?sninger p? sosiale problemer andre ikke har klart ? l?se. Balanse mellom kommersielle og sosiale m?l er dessuten god.
? Virksomheten er kanskje ikke er s? klart rettet mot ungdom som de fleste av Ferds ?vrige sosiale entrepren?rer, men den gir mennesker en sjanse til ? utvikle sine muligheter som aldri har f?tt det tidligere i livet. Slik sett passer Unicus godt inn i Ferd Sosiale Entrepren?rers portef?lje, sier Jonas Borge.
Asperger og autisme
Autisme er en samlebetegnelse for en gruppe utviklingsforstyrrelser som blant annet virker inn p? evnen til ? kommunisere med andre mennesker og forst? sosiale spilleregler.
Utslagene varierer sterkt, fra de s?kalt h?ytfungerende autistene, som kan ha symptomer som er lite merkbare til daglig, til tung psykisk funksjonshemning. Aspergers syndrom tilh?rer den lette delen av autismespekteret.
Personer med asperger og lignende former for autisme har ofte uvanlige evner p? spesielle omr?der, med sterke og altoppslukende interesser, stor evne til ? fokusere, sans for detaljer og en strukturert og systematisk tiln?rming. Noen er kreative og gode til ? finne originale l?sninger.
Om Ferd

A to już wiesz?  Ferd Sosiale Entrepren?rer svarer p? NHD's h?ringsbrev om sosialt entrepren?rskap

Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet ut?ver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. www.ferd.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy