Bedrifter

Installasjonsvirksomheten overdras til nytt selskap

03-10-2013 21:19 TAFJORD Fra 1. november overtar System-Electro AS installasjonsvirksomheten som i dag er en del av TAFJORD konsernet. Etableringen av System-Electro Norddal AS vil inneb?re en kraftig styrking av installasjonsmilj?et p? indre Sunnm?re.

Fra 1. november overtar System-Electro AS installasjonsvirksomheten som i dag er en del av TAFJORD konsernet. Etableringen av System-Electro Norddal AS vil inneb?re en kraftig styrking av installasjonsmilj?et p? indre Sunnm?re.
Konsernsjef i TAFJORD, Erik Espeset, forteller at det lenge har v?rt s?kt etter l?sninger som kan bidra til en positiv utvikling av konsernets installasjonsvirksomhet i Valldal. Han er godt forn?yd med den avtalen som n? foreligger.
– Vi har ikke lyktes med ? f? den utviklingen i Tafjord Elektro AS som vi hadde ?nsket. Dette skyldes f?rst og fremst at vi ikke har den n?dvendige kompetansen om den bransjen dette selskapet opererer innenfor. Samtidig er overdragelsen av installasjonsvirksomheten til ny eier et ledd i v?r satsing p? kjernevirksomhetene i konsernet, sier han.
System-Electro AS, som n? overtar installasjonsvirksomheten som TAFJORD har i Valldal, har god kompetanse og lang erfaring innen installasjon. De har sitt hovedkontor i Brattv?g og sitt marked i kommunene Haram, Skodje, ?rskog, Stordal, Norddal og Stranda.
– Avtalen om virksomhetsoverdragelsen ble signert den 1. oktober og jeg tror ikke vi kunne funnet en bedre l?sning for konsernets installasjonsvirksomhet enn den vi har valg n?, sier Espeset.
Etablerer nytt selskap
System-Electro AS har n? under etablering et nytt selskap, System-Electro Norddal AS. Det er til dette selskapet installasjonsvirksomheten blir overdratt. Det er ogs? satt i gang arbeid for ? gj?re klar lokaler i Valldal sentrum der det nye selskapet skal etablere seg.
Daglig leder og styreformann i System-Electro AS, Reidar Ervik, ser frem til ? f? mange nye og dyktige medarbeidere med p? laget.
– Vi er i vekst og trenger flere medarbeidere for ? betjene kundemassen og utvikle oss videre. I september slo vi oss sammen med KV Elektro AS p? Sj?holt og n? f?r vi ogs? medarbeiderne i Tarfjord Elektro AS med p? laget. Dette betyr at vi vil bli vel 20 medarbeidere totalt og vi blir med dette en betydelig akt?r i regionen, sier han.

Artikkelbildet viser styreleder og daglig leder i System-Electro AS, Reidar Ervik (tv) og konsernsjef i TAFJORD, Erik Espeset, under signering av avtalen om overdragelse av installasjonsvirksomheten i ?lesund den 1. oktober.
TAFJORD er et konsern best?ende av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS. I tillegg til produksjon og salg av milj?vennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, samt installasjonsvirksomhet, tilbyr konsernet ogs? vannb?ren fjernvarme til kunder i store deler av ?lesund kommune. V?rt hovedkontor er i ?lesund og vi har omlag 280 ansatte.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy