Nye produkter

Innovasjonspris til Kärcher p? bilmessen Automechanika

18-09-2012 12:59 Kärcher AS Automechanika er verdens st?rste messe for bilmarkedet, og en stor internasjonal m?teplass for bilbransjen. Kärcher ble bel?nnet med innovasjonspris for sitt felgrengj?ringsprogram, og utmerket seg med oppf?ring i Automechanikas liste over s?rskilt milj?vennlige og b?rekraftige produkter med sin l?sning for biologisk vannsirkulering i selvvaskeanlegg.

Frankfurt, september 2012 ? Automechanika er verdens st?rste messe for bilmarkedet, og en stor internasjonal m?teplass for bilbransjen. Den ble holdt i Frankfurt 11- 16. September. Utstillere fra alle deler av servicemarkedet er representert, og alt fra salg og service til resirkulering og avfallsh?ndtering vises frem. Det er stort fokus p? innovasjon og l?sninger innen fagomr?dene bildeler, bilvaskesystemer, verkstedutstyr, karosseri/ lakk, tilbeh?r/ trimming, og biltjenester, samt IT og ledelse. En uavhengig jury med 8 eksperter k?ret totalt 9 vinnere i ulike kategorier, og Kärcher ble bel?nnet med en av prisene. I tillegg utmerket Kärcher seg med anerkjennelse i Automechanikas oppf?ring av s?rskilt milj?vennlige produkter og l?sninger.
Kärcher mottok innovasjonsprisen i kategorien ?Service Station and Cars? (Serviasjoner og Biler) for vaskeprogrammet ?Rim-Cleaning for Self-serving Washing Plants?, som er et tilleggsprogram for felgrengj?ring i selvvaskeanlegg. Juryens begrunnelse legger vekt p? hvordan Kärchers automatiske rengj?ringsprogram for felgvask systematisk og effektivt guider kunden gjennom vaskeprosessen. Det er et meget brukervennlig program blant annet fordi rengj?ringsmiddelet for felgene p?f?res med samme h?ytrykkspistol som brukes til ?vrig vasking av bilen. Systemet er ekstremt effektivt, og benytter kun 400/ml av kjemiblandingen per min. Det alkaliske rengj?ringsmiddelet som benyttes i felgvaskprogrammet er i tillegg NTA-fritt, og fjerner skitt uten ? skade felgene.
Kärchers l?sning for biologisk vannsirkulering i selvvaskeanlegg ?Biological Water Circulation for SB Care Centres? ble oppf?rt i ?Green Directory? som et s?rskilt milj?vennlig produkt. Kärcher-systemet har intelligent kontroll for besparelse av energi og ressurser. Den biologiske prosessen er av s? fremragende standard, og kvaliteten p? det behandlede vannet s? h?yt, at regnvann fra tak kan brukes som vannkilde for oppmykning og osmose. ?Green Directory? er en guide til milj?vennlige og b?rekraftige produkter utarbeidet av Automechanika, hvor evalueringskriteriene blant annet er materiale, energieffektivitet og karbonutslipp. Totalt har 25 deltakere blitt valgt ut av en uavhengig ekspert fra Fraunhofer Institutt for system- og innovasjonsforskning i München.
Bilde: Innovasjonsprisen ble mottatt av Christian May, Administrerende Direkt?r i Kärcher Tyskland (venstre), og Ulrich Engenhardt, Visepresident og sjef for produktavdelingen Professional.
Kärcher har i dag over 8000 ansatte p? verdensbasis og 70 datterselskaper i over 50 land. Selskapet er familieeiet og produserer sine rengj?ringssystemer i Tyskland, Italia, Romania, USA, Brasil, Mexico og Kina. Med 50 000 serviasjoner i over 190 land har Kärcher full servicedekning over hele verden. Over 600 ingeni?rer og teknikere arbeider med nye probleml?sninger p? Kärchers utviklingssentre hver eneste dag. I 2011 omsatte Kärcher for 1,7 milliarder Euro, noe som er den h?yeste omsetningen i selskapets historie. Salgsvolumet n?dde 8,25 millioner solgte enheter og er ogs? ny rekord. Kärcher beholder dermed sin ubestridte posisjon som verdens st?rste produsent av rengj?ringsmaskiner og utstyr.
Kärcher er verdens ledende produsent av rengj?ringssystemer, og sortimentet inneholder produkter til bruk i private husholdninger, profesjonell rengj?ring, n?ringsliv, h?ndverk og industri. V?re viktigste produktgrupper er h?ytrykksvaskere, industrielle vaskesystemer, gulvvaskemaskiner og feiemaskiner. Les mer om Kärcher Norge p? v?re hjemmsider.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy