Entrepren?rskap

Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris til Geitmyra matkultursenter

27-11-2013 06:32 Geitmyra matkultursenter for barn Invitasjon: Invitasjon til pressen til prisutdeling onsdag 27/11- 2013 kl 11.00: Innovasjon Norge deler ut Bygdeutviklingsprisen for Oslo p? Geitmyra matkultursenter for barn onsdag 27. november kl 11.00. Pressen er velkommen til ? delta. OBS! Vedlagte pressemelding har sperrefrist onsdag 27. november kl 11.30.

Invitasjon til utdeling av Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris for Oslo:

Onsdag 27. november kl 11.00 vil Innovasjon Norges dele ut Bygdeutviklingsprisen for Oslo p? Geitmyra matkultutrsenter for barn. Pressen er velkommen til ? delta. Lett servering. Adresse: T?senveien 2 (Geitmyra g?rd).
Pressemelding med sperrefrist 27. november kl 11.30:
Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris til Geitmyra matkultursenter
– Vi er stolte av ? representere Norges st?rste bygd, den med de rikeste og mest mangfoldige mattradisjonene, sier Andreas Viestad, faglig ansvarlig ved Geitmyra matkultursenter for barn.
– Det er viktig at en ny generasjon f?r l?re om matlaging, og om hvor maten kommer fra.
Onsdag ble det klart at Geitmyra matkultursenter mottar Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris for Oslo i 2013. ?Prisen g?r til en akt?r som setter fokus p? kunnskap om b?rekraftig mat, r?vareopprinnelse, dyrking, smak, matkultur og matlaging? sier juryen i sin begrunnelse for tildelingen. Geitmyra matkultursenter er unike p? sitt virksomhetsomr?de ? og de ?nsker ogs? ? inspirere andre akt?rer til ? starte aktiviteter som handler om kunnskapsspredning om mat.
– Vi er stolte og glade for prisen, og for at juryen har sett betydningen av ? l?re barn ? lage sunn, god og b?rekraftig mat, sier daglig leder Lene Gjelsvik.
– Vinneren er innovativ ved at de utnytter alle g?rdens ressurser og g?rdens beliggenhet p? en forbilledlig m?te. Barns kunnskap om hvordan dyrke sunn mat midt i byen er fremtidsrettet og nyttig sier juryleder Ivar G. Karlsen, styreleder i styret for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og ?stfold.

Om Bygdeutviklingsprisen:
Innovasjon Norge har siden 1997 ?rlig delt ut Bygdeutviklingsprisen i alle landets fylker. I 2012 ble det for f?rste gang i historien utdelt en egen pris i Oslo. Tidligere har det v?rt en felles pris for Oslo og Akershus. Det er en bedrifts- og n?ringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller n?ring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Det k?res en vinner i hvert fylke som mottar 50 000 kroner. Fylkesvinnerne g?r videre til den nasjonale konkurransen, hvor prisen er 250 000 kroner.
Kandidatene vurderes etter f?lgende kriterier: Nyskaping/orginalitet ?konomisk resultat/l?nnsomhet Sysselsetting, s?rlig for kvinner og ungdom Sosial og milj?messig b?rekraft, herunder utnytting av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet
Juryen:
Styreleder i styret for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og ?stfold Ivar G. Karlsen
Oslo og Akershus Bondelag v/leder Odd Einar Hjortnes
Fylkesmannens Landbruksavdeling v/landbruksdirekt?r Morten Ingvaldsen
Oslo og Akershus Bonde- og Sm?brukarlag v/ Marius Andresen
Oslo kommune v/Kjersti Helgeland Bohlin
Juryens begrunnelse:
?rets vinner i Oslo oppfyller p? en god m?te kriteriene som er satt for prisen. Vinneren er innovativ ved at de gjennom sin virksomhet setter fokus p? kunnskap om b?rekraftig mat, r?vareopprinnelse, dyrking, smak, matkultur og matlaging. Dette gj?res ved overf?ring av kunnskap b?de lokalt, regionalt og nasjonalt hovedsakelig til barn og unge, men ogs? til voksne. Egen produksjon av r?varer, tilberedning/videreforedling og servering av maten f?rer til kunnskap og forst?else for hva som er helsemessig bra mat og behovet for et aktivt norsk landbruk.
I m?te mellom det urbane og landbruket bygger vinneren relasjoner mellom by og land som gir positive ringvirkninger for det norske landbruket. ? se maten inn i en st?rre sammenheng gir barn og unge en forst?else for landbrukets og matproduksjonens rolle i samfunnet, og det gir ogs? st?rre respekt b?de for maten og for de som dyrker og produserer den. Vinneren er den eneste p? sitt omr?de i dag og de ?nsker ? inspirere andre akt?rer til ? starte aktiviteter som handler om kunnskapsspredning om mat. De driver derfor r?dgivnings- og inspirasjonsvirksomhet overfor akt?rer i store deler av landet.
Vinneren er flink og f?r stor medieoppmerksomhet rundt sin virksomhet b?de i lokale og nasjonale medier. Vinnerens visjon er: ?Vi skal bidra til at s? mange barn og unge som mulig blir glade i mat som gj?r dem godt?
Vinneren er Stiftelsen Geitmyra Matkultursenter for barn.
Kontaktperson: Ingeborg Knevelsrud Mobil: 99293639 Epost: [email protected]

Geitmyra matkultursenter for barns visjon er “Vi skal bidra til at s? mange barn og unge som mulig blir glade i mat som gj?r dem godt.” Dette arbeidet gj?r vi gjennom skoleundervisning, fritidskurs, barnehager, ?pen g?rd-arrangementer, nettportal med undervisningsopplegg og nasjonal spredning av informasjon om matkulturelle temaer. Vi underviser barn og unge om matopprinnelse, b?rekraftig dyrking og forbruk, helse, smak og matlaging.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy