Oppkj?p

Innovasjon Norge v/ Norge p? EXPO 2010 har inng?tt avtale med en privat kinesisk partner om overtagelse av Norges Paviljong

Avtalen tilfredsstiller de ?konomiske krav som Norge p? EXPO 2010 har definert. V?r valgte partner i Kina har fremlagt gode, alternative forslag for etterbruk og

Avtalen tilfredsstiller de ?konomiske krav som Norge p? EXPO 2010 har definert. V?r valgte partner i Kina har fremlagt gode, alternative forslag for etterbruk og geografisk relokalisering av paviljongen. I henhold til den inng?tte avtalen vil Norge p? EXPO 2010 ha p?virkningsmulighet hva gjelder innhold og lokalisering.

Norge p? EXPO 2010 vil samarbeide med den kinesiske kj?peren om en optimal l?sning i tiden som kommer. Detaljer omkring avtalen vil vurderes offentliggjort s? snart etterbruk og lokalisering er endelig bestemt, og forutsatt enighet med Norge p? EXPO 2010s kinesiske partner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy