Partnerskap

Innkalling til ordin?r generalforsamling i DiaGenic ASA

Styret i DiaGenic ASA (?Selskapet?) innkaller med dette til ordin?r generalforsamling.
Tid: 23. mai 2011 kl. 10:00
Sted: Grenseveien 92, Oslo
Til behandling p? generalforsamlingen foreligger:
?pning av m?tet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over m?tende aksjeeiere
Valg av m?teleder og en person til ? medundertegne protokollen
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjennelse av ?rsregnskap og ?rsberetning for 2010, herunder disponering av ?rets resultat
Godkjennelse av styrets erkl?ring om fastsettelse av l?nn og annen godtgj?relse til ledende ansatte.
Fastsettelse av revisors honorar.
Valg av nytt styre
Fastsettelse av godtgj?relse til styret.
Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen
Valg av medlemmer til valgkomitéen
Aksjespleis
Forslag om fullmakt til styret til forh?yelse av aksjekapitalen ved strategiske samarbeid ved nytegning av aksjer
Forslag til ny incentivordning
Innkallingsfrist til ekstraordin?r generalforsamling
Til sak 7:
Valgkomiteen innstiller p? gjenvalg av Henrik Lund som styreleder og gjenvalg av styremedlemmene Ingrid Wiik og Gustav Ingemar Kihlström. Som nye styremedlemmer foresl?s Ulrica Sl?ne og Tom Pike.
Kort presentasjon av foresl?tte nye medlemmer til styret:
Ulrica Sl?ne er leder av ?life science? investeringene til AP3, Sveriges tredje pensjonsfond. Hun sitter ogs? i styret i b?rsnoterte Karolinska Development, som er basert i Stockholm. Sl?ne har en bachelor grad i Finans og Forretningsstyring fra Handelsh?yskolen i Stockholm samt at hun har studert fysiologi og farmakologi ved Karolinska Institutet. F?r hennes posisjon som fondsforvalter har Sl?ne mer enn ti ?rs erfaring som finansanalytiker innen ?life science? sektoren fra flere investeringsbanker.
Tom Pike er aktivt involvert i en rekke life science selskaper og organisasjoner i sin kapasitet som konsulent og/eller styremedlem. Tidligere erfaringer spenner fra styreleder og administrerende direkt?r i Clavis Pharma ASA, et b?rsnotert selskap som utvikler kreftmedisin, til partner i venture selskapet NeoMed Management samt mer enn 18 ?rs erfaring som administrerende direkt?r, salgs- og markedsdirekt?r og business alliance manager og andre posisjoner i Hoffmann-La Roche i Sveits og Norge. Han har v?rt styremedlem i Legemiddelindustrien (tidligere styreleder) i seks ?r. Pike er norsk og britisk statsborger og er utdannet farmas?yt.
Aksjeeiere som ikke selv har anledning til ? delta p? generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til ? stemme for deres aksjer, med eller uten stemmeinstruks, ved ? benytte fullmaktsskjema som er vedlagt innkallingen. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til DiaGenic ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller per telefaks +47 22 48 11 71. Det kan ogs? utf?res elektronisk innsendelse av fullmakt via ?Investortjenester?, en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontof?rere. Referansenummer m? oppgis ved registrering av fullmakt. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke v?re mulig. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakten m? v?re mottatt hos DnB NOR Bank Verdipapirservice innen 19. mai 2011 kl 16.00.
?rsregnskap, ?rsberetning og revisors beretning er innarbeidet i ?rsrapporten som er meddelt Oslo B?rs i b?rsmelding den 28. april. Innkallingsdokumentene vil ogs? v?re tilgjengelige p? selskapets nettsider: www.diagenic.com
Oslo, 2. mai 2011
For styret i DiaGenic ASA
Henrik Lund, Styrets leder
Telefon: +47 909 71 219
e-mail: [email protected]
Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: +47 95939918
e-mail: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Basicposen Menyene   #Familieselskapet Middagsfrid