Nye produkter

Inng?r samarbeid med Ungt Entrepren?rskap

A/S Norske Shell og Ungt Entrepren?rskap inng?r tre?rig samarbeidsavtale.
I anledning Norske Shells 100-?rsjubileum ble de ansatte invitert til ? stemme fram et samarbeidsprosjekt mellom selskapet og en av flere mulige organisasjoner. Flest ansatte ?nsket seg Ungt Entrepren?rskap (UE) som samarbeidspartner og Norske Shell blir fra innev?rende skole?r ny nasjonal hovedsamarbeidspartner med UE.

– Vi er stolte over ? f? Shell som v?r samarbeidspartner. At de Shell-ansatte ?nsker ? engasjere seg er det beste utgangspunktet for et godt samarbeid. Vi vet at de er topp motiverte for ? dele sin kompetanse og erfaring med de unge. Elevene trenger det, og skolene ?nsker det, sier Kristin Willoch Haugen, fungerende administrerende direkt?r i Ungt Entrepren?rskap Norge.

Gjennom samarbeidet vil de ansatte f? anledning til ? bidra i UEs aktiviteter rettet mot skolen, fra grunnskole til h?yere utdanning. Shell har kontorsteder i Rogaland, Oslo og M?re og Romsdal, og her vil de ansatte blant annet kunne v?re jurymedlemmer p? fylkesmesser, delta som veiledere p? Gründercamp og ha med seg elever p? arbeidsplassen sin (Jobbskygging). P? NM for Ungdomsbedrifter vil Shell juryere og dele ut Shellprisen for beste innovative produkt.

– Vi ser fram til samarbeidet med Ungt Entrepren?rskap. I Shell vet vi at teknologi og innovasjon er viktige bidragsytere for ? l?se fremtidens energiutfordringer. Gjennom Ungt Entrepren?rskap f?r unge erfaring med nytenking og kreativitet – og de f?r trening i ? ta initiativ og ? samarbeide med andre. Dette ?nsker vi i Norske Shell ? bidra til. Jeg tror vi vil f? b?de inspirasjon og utfordringer i m?te med de unge, sier Tor Arnesen, administrerende direkt?r i A/S Norske Shell.

Avtalen gjelder i tre ?r for skole?rene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015.

Ungt Entrepren?rskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, n?ringslivet og andre akt?rer jobber for ? utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro p? seg selv. Ungt Entrepren?rskap best?r av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen tilbyr programmer for hele utdanningsl?pet, fra grunnskolen til h?yere utdanning. Alle programmene gjennomf?res i samarbeid med lokalt arbeids- og n?ringsliv.

A/S Norske Shell: Shell er en av verdens ledende energibedrifter, og selskapet spiller en sentral rolle i ? bidra til ? dekke verdens ?kende energibehov. Shell har v?rt aktiv i Norge siden 1912. Virksomheten inkluderer leting, utbygging og produksjon av olje og gass, og raffinering, salg og markedsf?ring av petroleumsprodukter. Shell er operat?r for Ormen Lange og Draugen-feltene, samt deltaker i Troll, Kvitebj?rn og Gj?a. Selskapet har ca. 420 bensinstasjoner i Norge.

Pressekontakter:
Marianne Veggeberg, A/S Norske Shell, mobil 95095312, e-post [email protected]
Wenche W?rner, Ungt Entrepren?rskap Norge, mobil 93437800, e-post [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy