Entrepren?rskap

Innf?rer svanemerket kjemi i bilvasken

Innf?rer svanemerket kjemi i bilvasken
06-11-2014 07:00 A/S Norske Shell Shell innf?rer n? Svanegodkjent kjemi i alle sine vaskehaller med Perfect Wash bilvask i landet. Det nye milj?tiltaket skal redusere utslipp av milj?skadelige og allergifremmende stoffer i flere millioner bilvasker ?rlig.

Shell innf?rer n? Svanegodkjent kjemi i alle sine vaskehaller med Perfect Wash bilvask i landet. Det nye milj?tiltaket skal redusere utslipp av milj?skadelige og allergifremmende stoffer i flere millioner bilvasker ?rlig.

Med et ?nske om ? gj?re bilvask mer milj?vennlig velger Shell n? ? f?lge standarden til det anerkjente Svanemerket, det offisielle, nordiske milj?merket. Dagens 8000 svanemerkede produkter i Norden har til felles at de inneholder minimale mengder milj?farlige- og helsefarlige stoffer, s? som allergifremmende ingredienser og l?sningsmidler. I Shell sitt bilvaskesystem, Perfect Wash, vil en svanemerking p? samtlige bilvaskemidler bety bruk av kjemiske stoffer med lavere p?virkning p? milj? og helse, noe som blant annet betyr lavere oljeinnhold i avl?psvannet og renere slam fra sandfang. Over 100 Shell-stasjoner vil ha svanemerkede bilvaskkjemikalier i bruk innen 11. november, uten at dette vil endre p? vaskeprisene eller kvaliteten.
– N? f?r bilister i Norge enda bedre muligheter til ? vaske bilen uten ? bruke stoffer som er skadelige for b?de helse og milj?. Det er gledelig at Shell n? viser at et gr?nnere bilhold er mulig, sier Anita Winsnes, direkt?r i Milj?merking, Svanemerket.
Store mengder kjemikalier i vask
I Norge brukes det i underkant av 3 000 tonn bilpleiemidler ?rlig som inneholder kjemikalier som har uheldig virkning p? milj?et. I tillegg kommer flere millioner bilvasker som leder til utslipp av kobber, sink, bly og kadmium. Milj?messig er det mye ? hente p? ? bruke mer milj?vennlige bilvaskkjemikalier, forteller Ole-Petter Hagfors, markedsansvarlig for bilvask i Norske Shell.
? Det er en kjent sak at tradisjonell bilvask, enten man gj?r det hjemme eller i en vaskehall, medf?rer utslipp av uheldige stoffer i naturen. N? ?nsker Shell ? ta et steg i riktig retning for ? redusere disse utslippene, og svanemerkede kjemikalier hos v?re 100 vaskehaller er en god l?sning som b?de gir et bra vaskeresultat og skaper troverdighet hos bileiere, sier Hagfors.
? ? vaske bilen fri for skitt og veisalt handler ikke bare om ? gj?re den presentabel ? det har like mye med godt vedlikehold ? gj?re. Med svanemerkede kjemiprodukter i bilvasken ?nsker vi ? tilby en mer b?rekraftig type bilvask slik at bileiere skal kunne holde bilen ren og driftsikker med god samvittighet, avslutter Ole-Petter Hagfors i A/S Norske Shell.
Shells ?Ren bil garanti?, som ble innf?rt i desember 2012, vil fortsatt gjelde n?r de mer milj?vennlige kjemikaliene tas i bruk. Det vil si at man som kunde f?r en bilvask nummer to dersom bilen ikke er helt ren etter f?rste vask. Dersom bilen fortsatt ikke skulle v?re ren etter andre bilvask, vil kunden f? pengene tilbake.

A to już wiesz?  Tine k?ret til "?rets Leverand?r" av Shells bensinstasjoner i Norge

SLUTT
INFO: Bildefiler kan benyttes fritt. For mer informasjon eller ytterligere kommentar, vennligst kontakt markedsansvarlig for bilvask i Norske Shell, Ole-Petter Hagfors: [email protected], tel: 22665155.

Shell i Norge
Shell har v?rt aktiv i Norge i mer enn 100 ?r med oppstart i 1912. V?re aktiviteter inkluderer leting og produksjon av olje og gass (oppstr?m), og distribusjon, salg og markedsf?ring av petroleumsprodukter (nedstr?m). V?rt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger. Oppstr?msvirksomheten har i tillegg kontorer i Kristiansund og p? Aukra, mens nedstr?msvirksomheten blir ledet fra Oslo.
V?re verdier
V?re kjerneverdier er ?rlighet, integritet og respekt for mennesker. Dette danner grunnlaget for Shells generelle forretningsprinsipper.
V?r virksomhet i Norge
Nedstr?m
Shell har et nettverk p? over 400 biliststasjoner og er representert i alle landets fylker. Gasnor er et 100% Shell-eid selskap, som satser p? salg av LNG f?rst og fremst til skipsfart.
Totalt sysselsetter A/S Norske Shell rundt 1.200 personer.
Oppstr?m
A/S Norske Shell er en betydelig akt?r i Norge, og er det internasjonale olje- og gasselskapet p? norsk sokkel med st?rst operert produksjon. Shell er driftsoperat?r for oljefeltet Draugen og gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy