Bedrifter

Historisk 20-?ring – Draugen var f?rste felt i Norskehavet

Klokken 00:40 den 19. oktober 1993 ble den aller f?rste oljen produsert i Norskehavet. Et tidspunkt, en dato og en begivenhet som er viktig norsk petroleumshistorie, fordi dette var f?rste produksjon nord for 62? breddegrad. Feltet var Draugen, lokalisert p? Haltenbanken 145 kilometer nordvest for Kristiansund. Dette var ogs? f?rste gangen Shell produserte olje som operat?r i Norge.
Draugen har stabilt levert r?olje siden Hans Majestet Kong Harald klipte snoren i 1993. Feltet har levert mye st?rre volum enn opprinnelig forventet, og ligger an til gullmedalje n?r det gjelder utvinningsgrad. I henhold til opprinnelige planer skulle Draugen ha stengt produksjonen etter 17 -20 ?r, men levetiden skal forlenges betraktelig. Og selv om den ?rverdige damen i havet holder seg godt for alderen, m? det noen ansiktsl?ft til. En rekke oppgraderingsprosjekter er underveis; som flere br?nner, oppgradering av utstyr, oppussing og ekstra senger. En ny boligmodul som vil ?ke overnattingskapasiteten med 60 % ble nylig installert.
? ? komme p? bes?k til Draugen gj?r meg veldig stolt, sier Administrerende Direkt?r i Norske Shell, Tor Arnesen. ? Jeg ble ansatt i Norske Shell det ?ret Draugen ble funnet, og fikk v?re med i utbyggingsprosjektet fra oppstarten. At mange av de samme medarbeiderne som var med p? oppstarten er der den dag i dag, viser h?yt eierskap og godt arbeidsmilj?. Det er en av flere ?rsaker til at vi n? kan fortsette med produksjon og skape ringvirkninger som kommer Norge til gode i mange ?r til.
DRAUGEN FOREVER
Dedikerte ansatte har tatt meget godt vare p? Draugen siden oppstarten i 1993. Vedlikeholdsfilosofien p? Draugen er tuftet p? at Draugen skal leve evig. Dette krever solid integritetsarbeid. Draugen leverer i dag en p?litelighet p? over 90 %, som er meget h?yt sammenlignet med jevngamle installasjoner.
? En dyktig og stabil organisasjon offshore har v?rt avgj?rende for Draugens suksess, og vi har lagt stor vekt p? kontinuerlig kompetanseheving og kursing. God samhandling med driftsavdelingen i Kristiansund har v?rt en annen n?kkel til suksess. Alt arbeid som kan gj?res p? land, skal gj?res p? land. Slik har offshoreteamene kunne jobbet fokusert p? fysisk utf?relse, sier Odin Estensen, Omr?dedirekt?r i A/S Norske Shell.
UTVINNINGSGRAD I VERDENSKLASSE
Da Draugen ble funnet i 1984, ble mange overrasket, for feltet l? et sted der de fleste geologer ikke forventet ? finne oljef?rende lag. Olje fra Haltenbanken hadde migrert ?stover og opp, derfor ligger Draugen grunnere enn andre reservoar i omr?det. Formasjonen hadde gode egenskaper. Shell gikk ut i fra en utvinningsgrad som var realistisk p? slutten av 80-tallet; cirka 17 % av oljen kunne produseres. I dag er dette tallet firedoblet og n?rmer seg 70 %.
? Godt reservoar er likevel ikke den eneste grunnen til at Draugen har oppn?dd h?y utvinningsgrad. Ved hjelp av naturlig reservoartrykk f?r man statistisk opp bare 5-15 % av oljen. Helt fra begynnelsen planla vi for en aktiv reservoarstrategi. Det f?rste grepet var ? tilf?re trykkst?tte. Dette ble installert nord og s?r i det langstrakte feltet. Med dette opprettholdt vi reservoartrykket, og samtidig dyttet oljen mot midten av feltet, der plattformen st?r, forklarer Estensen
Aktiv bruk av seismikk har ogs? v?rt en suksessfaktor for Draugen. Den f?rste seismikken for hele feltet ble innhentet f?r produksjonsstart, og er gjentatt regelmessig siden. Den sjette innsamlingen av seismikk ble gjort sommeren 2013.
? Med dette datagrunnlaget har vi hatt god oversikt over hvordan oljen beveger seg i reservoaret etter hvert som tiden g?r, og har kunnet ta bedre beslutninger. Et eksempel er flytting av planlagte br?nner til bedre lokasjoner. I 1998 ble en br?nnlokasjon flyttet en kilometer. Dersom den hadde blitt boret p? opprinnelig planlagt sted, ville vi tidlig f?tt h?y vannproduksjon. I stedet fikk vi en br?nn som produserte opptil 78 tusen fat daglig. Det tilsvarer produksjonen fra et helt oljefelt fra en enkelt br?nn, forteller Estensen.
En ny borekampanje er n? i gang p? Draugen, og ny seismikk kan gi indikasjoner p? hvor flere br?nner kan plasseres i framtiden.
? Subseabr?nner gir vanligvis lavere utvinningsgrad enn plattformbr?nner. Som et tilsvar til dette installerte vi tidlig en undervannspumpe, og er i ferd med ? bygge en til, bare st?rre. Dette vil ytterligere strekke utvinningsgraden oppover, og vi ?nsker ikke ? gi oss med dette. Neste steg er en studie for injeksjon av tilsettingsmidler for ? gj?re oljen glattere og lettere bevegelig i reservoaret. S? langt har den reservoartekniske delen av Draugen alts? v?rt sv?rt vellykket, men er alts? ikke den eneste suksessfaktoren i Draugen-historien, avslutter Odin Estensen.
Shell har v?rt aktiv i Norge siden 1912. V?re virksomhetsaktiviteter inkluderer leting og produksjon av olje og gass (oppstr?m), og raffinering, salg og markedsf?ring av petroleumsprodukter (nedstr?m). V?rt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger. Oppstr?msvirksomheten har ogs? kontorer i Kristiansund og Aukra, mens nedstr?msvirksomheten blir ledet fra Oslo.
V?re virksomheter i Norge
A/S Norske Shell er en betydelig akt?r i Norge, og er det st?rste internasjonale olje- og gasselskapet p? norsk sokkel. Shell er operat?r for oljefeltet Draugen og gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet.

Shell har et nettverk p? om lag 420 biliststasjoner og er representert i alle landets fylker.
Totalt sysselsetter A/S Norske Shell rundt 1.100 personer.
Ansvarlig energi
Ansvarlig drift i samsvar med v?re kjerneverdier ?rlighet, integritet og respekt for mennesker, samt innsats for ? redusere milj?konsekvensene av v?r virksomhet, er avgj?rende for ? m?te den energiutfordringen verden st?r overfor, og sikre v?r suksess p? lang sikt.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy