Entrepren?rskap

Great Place to Work? deltar p? Norsk Lederkonferanse 2014!

Great Place to Work? deltar p? Norsk Lederkonferanse 2014!
06-01-2014 09:24 Norsk Lederkonferanse Great Place to Work?mener at alle selskaper kan bli en god arbeidsplass. De har stor respekt for organisasjoner som har ansatte som ser p? arbeidsplassen sin som et fremragende sted ? jobbe. Tillit, gode verdier og holdninger er óg hovedtema p? Norsk Lederkonferanse 2014 der Jannik Krohn Falck og Bj?rn E. Hviding skal holde foredrag om hva som gj?r de beste organisasjoner til de beste.

Great Place to Work?mener at alle selskaper kan bli en god arbeidsplass.
De har stor respekt for organisasjoner som har ansatte som ser p? arbeidsplassen sin som et fremragende sted ? jobbe.
Great Place to Work?mener at endring best kan oppn?s ved ? oppfordre organisasjoner til ? strebe etter ? bli s? gode de kan, fremfor ? kreve at de fikser det som er feil. Det er grunnen til at deres tiln?rming er grunnleggende positiv. Ved ? fokusere p? eksempler som er satt av gode arbeidsplasser, spres det faktum at alle selskaper hvor som helst kan f?lge i deres fotspor.

Fra ? studere verdens beste arbeidsplasser har Great Place to Work? l?rt og erfart at tillit er den viktigste forskjellen. Dette gjelder alle organisasjoner uavhengig av nasjonal kultur, bransje, st?rrelse eller alder. Ved ? heve niv?et p? tilliten p? arbeidsplassen, kan selskaper hvor som helst forbedre forretningsresultater, ettersom samarbeid og innovasjon avhenger av tillit.
Tillit, gode verdier og holdninger er óg hovedtema p? Norsk Lederkonferanse 2014 der Jannik Krohn Falck og Bj?rn E. Hviding fra Great Place to Work? skal holde foredrag om hva som gj?r de beste organisasjoner til de beste.
I tillegg kommer Jens P. Heyerdahl d.y., K?re Willoch, Linn Cecilie Moholt, ?yvind Kvalnes, Erik Thorstvedt, Anita Krohn Traaseth og Thomas Horne fra Global Dignity Norge for ? belyse sammenhengen mellom verdier og l?nnsomhet.For hva er mest l?nnsomt? Og hvilket fokus b?r en virksomhet ha for ? komme dit en vil? Hva trigger enest?ende resultater? Skal profitt oppn?s for enhver pris? Det dreier seg og om hvilket samfunn man ?nsker ? leve i.
? l?fte temaet verdighet og etikk inn i n?ringslivet er en ny trend, og Norsk Lederkonferanse skal ha fokus p? nettopp det. St?r verdisp?rsm?l og etikk i motsetning til l?nnsomhet og resultater? Eller er dette med og l?fter prestasjonen og l?nnsomheten enn? h?yere?
Dette er interessante sp?rsm?l og debatten settes igang 16. og 17 januar 2014!

A to już wiesz?  Posten Norge samler post og avisdistribusjon i Sverige

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy