Entrepren?rskap

God boligaktivitet i 1. kvartal 2014

Veidekke solgte totalt 130 boliger i f?rste kvartal 2014. Dette er p? linje med salget i fjerde kvartal 2013. Boligsalget fordeler seg jevnt mellom Norge og Sverige og det er h?y aktivitet med mange boliger i produksjon i begge land.

I Norge opplevde vi at boligsalget falt merkbart mot slutten av 2013. Den lave salgstakten fortsatt inn i 2014, men mot slutten av 1. kvartal har antallet interessenter og salget ?kt. I Sverige har salget holdt seg stabilt. I 1. kvartal 2014 ble det kun startet salg av fire sm? prosjekter, tre i Sverige og ett i Norge. Antallet nye boligprosjekter for salg vil ?ke i 2. kvartal, noe som antas vil sl? positivt ut p? boligsalgstallene.
– Vi er glade for at interessen for nye boliger er god i b?de Norge og Sverige. Antallet boliger i produksjon har ?kt i Sverige siste ?r, og n?rmer seg niv?et i Norge. Vi er imidlertid avhengige av at boligsalget tar seg opp i Norge i l?pet av 2014 for at vi skal kunne opprettholde dagens produksjonsniv?, sier konsernsjef Arne Giske.
Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige solgte i f?rste kvartal til sammen 130 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 481 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 359 millioner kroner.
Antallet boliger i produksjon er 1 586 hvorav Veidekkes andel er 1 175. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppf?ring er 73 %.
Boligsalgstallene for Veidekke ser slik ut pr f?rste kvartal 2014:
Boligsalget1. kvartal brutto 2014 (2013)1. kvartal netto 2014 (2013) *
Norge68 (140)42 (95)
Sverige62 (72)58 (68)
Totalt130 (212)100 (163)

* Veidekkes andel av boligsalget i samarbeidsprosjekter og i v?re heleide prosjekter.

Direkt?r for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen,
tlf +47 959 79 664, [email protected]

Finansdirekt?r J?rgen Michelet,
tlf +47 917 43 856, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy