Partnerskap

Gir 200 000 til gode digitale prosjekter

10-11-2011 13:35 Lac 2.0 AS Telenor deler ut prisen Digital Winners 2011 under Digitale Medier konferansen 22. - 23. November.

Som et ledd i sin omfattende satsing p? innovasjon, lokker n? Telenor alle med gode digitale prosjekter i ermet til ? delta i konkurransen om NOK 200 000 og samarbeide med Telenor Comoyo om forretningsutvikling.
Prisen Digital Winners 2011 vil bli overrakt en verdig vinner den 22. november i ?r, og Telenor h?per s?rlig p? at vinneren vil v?re en tjeneste eller et produkt som kan benyttes p? ulike plattformer, og som kan inspirere brukere til ? bli aktive bidragsyte p? nett.
– Innovasjon er grunnleggende for et selskap som Telenor, og utvikling av digitale tjenester og digitalt innhold er sv?rt viktig for oss. I Telenor er vi inspirert av alle de fascinerende tingene som skjer i det nordiske markedet for digitale medier, og vi vil gjerne v?re med p? ? gj?re v?rt for ? stimulere videre utvikling med nordisk innhold. Derfor er denne prisen viktig for oss, sier Kristin Skogen Lund i Telenor.
Juryen best?r av erfarne ansatte fra hele Telenor, samt to eksterne representanter. Jurymedlemmene besitter kompetanse fra markedssiden, men ogs? fra utviklingssiden i Telenor.
– Juryens sammensetning gjenspeiler ?nsket om ? dekke et bredt kompetanseomr?det, b?de hentet internt i Telenor og hos eksterne samarbeidspartnere, sier Skogen Lund
Prisen er nordisk og kandidater til prisen kan v?re digitale tjenester og produkter i alle faser (start up eller mer modne bedrifter). Det viktige er fokus p? innovasjon og kundevennlige digitale tjenester og produkter. Kandidater kan nominere seg selv eller bli nominert. Fristen for p?melding er satt til 13. November. Meld deg som kandidat www.telenor.com/digitalwinners2011Prisen deles ut under kveldsarrangementet p? Digitale Medier konferansen 22. November. Se hele programmet til konferansen og meld deg p? her: http://digm.no
For tredje gang arran­ge­res kon­fe­ran­sen ?Digitale Medier?. Konferansen hol­des p? Telenor Expo, Telenor-senteret, Snar?yveien 30, 1331 Fornebu.
Gjennom fore­drag, debat­ter og case­pre­sen­ta­sjon gir kon­fe­ran­sen avgj?­rende inn­sikt til medie­le­dere p? alle niv?er. ?rets kon­fe­ranse er det mest kom­plette arran­ge­ment innen dette omr?­det i Norge noen­sinne ? og vi pre­sen­te­rer de mest etter­spurte inter­na­sjo­nale og nasjo­nale fore­drags­hol­dere og bidragsytere.
Medienes hver­dag er i rask og dra­ma­tisk end­ring. Nye kana­ler og tje­nes­ter duk­ker sta­dig opp, og etab­lerte opp­fat­nin­ger m? revi­de­res. Utviklingen g?r s? fort at det er sv?rt kre­vende ? holde over­sikt, men like­vel m? stra­te­gier leg­ges og beslut­nin­ger tas.
Digitale Medier 2011 gir over­sikt og inn­sikt, sam­ti­dig som det er en m?te­plass for kon­kur­ren­ter og samarbeidspartnere.
Det er Institutt for Grafiske Medier (IGM) som er ini­tia­tiv­ta­ker til kon­fe­ran­sen ? med Telenor, New Media Network og Mediebedriftenes Landsforening som arrang?rer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy