Partnerskap

Frivillighetsbanken vant avstemmingen

Med 48 prosent av stemmene er det Frivillighetsbanken som vil motta gaven p? 100.000 kroner etter at ordf?rer Torill Rolstad Larsen vant Shells Ordf?rerduell i sommer.
I forbindelse med Shell og P4s sommerturne har Shell utfordret ordf?rerne fra alle turnestoppene til duell hvor de konkurrerte i energieffektiv kj?ring. Alle som kj?rte fikk foresl? tre gode form?l i sin kommune, og n?r vinneren ble offentliggjort var det befolkningen i Arendal som fikk stemme over hvilke av de tre form?lene som f?r motta 100.000 kroner i gave fra Shell.
Avstemmingen ble avsluttet 8. august og under bystyrem?te i Arendal 25. august vil Larsen overrekke gaven til Frivillighetsbanken.
Frivillighetsbanken er et samarbeidsprosjekt mellom Arendal kommune NAV, R?de Kors, Bl? Kors, His?y og Trom?y frivillighetssentral og N?ringslivet. Sammen ?nsker de ? gj?re et l?ft for ? skape en god kommune for innbyggerne i Arendal.
Prosjektet skal stimulere til ?kt sosialt engasjement i Arendal til gjensidig nytte for de frivillige organisasjonene, etablerte frivillighetssentraler, n?ringslivet, NAV, kommunens brukere og tjenesteomr?der samt den enkelte innbygger.
M?lgruppen er enkeltpersoner i alle aldere som ?nsker ? bidra med frivillig arbeid i kommunal tjeneste, i organisasjoner eller p? annen m?te skape trivsel og trygghet i n?rmilj?et, etablerte nettverk og forebygge sosiale problemer. I tillegg skal prosjektet bidra til ? hjelpe n?ringslivet som ?nsker ? stimulere til frivillighet blant sine ansatte eller p? annen m?te ?nsker ? utvikle frivillighetsbegrepet.
_ Utfordringene som v?rt velferdssamfunn st?r ovenfor i framtiden er store, spesielt n?r det gjelder arbeidskraft for ? im?tekomme samfunnets behov innen omsorgstjenesten og oppvekstomr?det. Ved ? etablere frivillighetsbanken vil vi bidra til ? tenke nytt og framtidsretta for ? l?se de kommende utfordringer. Vi mener at flere med formell kompetanse kan yte tjenester p? frivillig basis innefor offentlig sektors tjenestetilbud. Eksempelvis en sykepleier som er med p? helsereiser til Kypros eller en musikkpedagog som gir musikkoppl?ring/opplevelse i skolen eller p? sykehjemmet, sier Larsen.
Kommunikasjonssjef i Shell, Lillian Aasheim, er glad for at de n? kan dele ut premiepengene til et godt form?l.
_ Vi hadde som utgangspunkt for denne konkurransen ? sette fokus p? energi?konomisk kj?ring, noe vi mener vi har oppn?dd p? en god m?te ved ? engasjere ordf?rere i 13 kommuner over hele landet. Vi opplevde stor interesse fra alle ordf?rerne, og er glad for at de vil v?re ambassad?rer for hvordan vi alle kan bidra til mindre utslipp ved ? fokusere p? energieffektiv kj?ring. At vi n? ogs? kan avslutte prosjektet med ? tildele 100.000 kroner til Frivillighetsbanken er veldig g?y. Alle ordf?rerne hadde sv?rt gode prosjekter p? listene sine, og Frivillighetsbanken representerer mye av bredden i det som ble foresl?tt. Jeg h?per disse pengene kan komme mange i Arendal til gode og ?nsker Frivillighetsbanken og ordf?rer Larsen masse lykke til videre med dette spennende prosjektet, avslutter Aasheim.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Android Market   #Johan Thalin   #Roy Jacobsen Direkt   #Smartphone App