Nye produkter

Flis-kjede satser p? Mapei-kunnskap

Right Price Tiles er en stor forhandler av blant annet lim, fug, avrettingsmasser og v?tromsprodukter fra Mapei. N? har 40 ansatte v?rt p? kurs for ? kunne veilede kundene best mulig.

? Vi har hatt to grupper med til sammen 40 ansatte fra Right Price Tiles p? en todagers grundig oppl?ring p? oppbygging av v?trom og bruk av v?re produkter, forteller Bj?rn Terje Walb?kken, salgssjef faghandel hos Mapei.
Right Price Tiles vil i l?pet av v?ren ha elleve butikker rundt i landet. Mange av kundene er selvbyggere, og fliskjeden satser mye p? oppl?ring av sine ansatte, slik at de kan gi f?rsteklasses kundeservice og ekspertise til kundene. Hos Mapei har de f?tt omfattende oppl?ring ved fabrikken p? Sagstua.
? Vi har blant annet hatt fokus p? hvordan du bygger opp et moderne bad i henhold forskriftene i Byggteknisk forskrift (TEK 10), understreker Walb?kken.
Her finner du mer informasjon om Mapei sine produkter for keramiske Fliser og naturstein.

Om Mapei
Rescon AS har v?rt en ledende norsk leverand?r av lim, fugemasser og andre kjemiske produkter til byggebransjen siden 1976. I 1999 ble vi en del av det internasjonale konsernet Mapei. Under navnet Rescon Mapei ble vi kjent i alle de nordiske landene. Vi har blitt verdsatt som en kompetent og ansvarlig partner, og har opplevd en betydelig vekst.

I oktober 2011 endret Rescon Mapei navn til Mapei AS for og tydeligere vise at firmaet tilh?rer en av verdens st?rste produsenter av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. Anlegget i Nord-Odal blir fortsatt hj?rnesteinen for det nordiske markedet.

Mapei er et av verdens st?rste konsern i v?r bransje, og har ansatte i over 80 land i alle verdensdeler. 5 % av omsetningen brukes til forskning og produktutvikling ? rettet mot ?kologisk b?rekraftige produkter og systemer som ikke inneholder l?semidler og forurensende stoffer.

Mapei har 18 forskningssentra, hvorav ett er hos Mapei i Nord-Odal.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kaser Staals   #Kasper Staals   #Om Boozt   #VILA