Nye produkter

Ferd og Ratos inng?r partnerskap i Aibel, Herkules selger sin eierandel

18-12-2012 09:34 Ferd (Lysaker/ Oslo/ Stockholm, 18. desember 2012) Industri- og finanskonsernet Ferd og private equity fondet Herkules har inng?tt en avtale med det svenske private equity-konglomeratet Ratos om salg av 50 prosent av aksjene i Aibel, som er et ledende, norsk serviceselskap innen olje, gass og fornybar energi.

(Lysaker/ Oslo/ Stockholm, 18. desember 2012) Industri- og finanskonsernet Ferd og private equity fondet Herkules har inng?tt en avtale med det svenske private equity-konglomeratet Ratos om salg av 50 prosent av aksjene i Aibel, som er et ledende, norsk serviceselskap innen olje, gass og fornybar energi.
Herkules, som i dag kontrollerer ca. 50 prosent av Aibel gjennom sitt Fond II og en Special purpose vehicle, selger seg som f?lge av avtalen helt ut av selskapet. Ferd inng?r samtidig et partnerskap med Ratos som inneb?rer at de to selskapene vil eie 50 prosent hver i Aibel. Ferd eier i dag ca. 50 prosent av Aibel direkte i tillegg til at selskapet eier ca. 60 prosent av kapitalen i Herkules Fond II.

Ratos´ vil selv eie ca. 32 prosent, mens det svenske Sjätte AP-fonden vil eie ca. 18 prosent. Ratos ivaretar imidlertid Sjätte AP-fondens eierinteresser slik at selskapet dermed vil representere 50 prosent av de totale eierinteressene i Aibel. Kj?pesummen for 100 prosent av aksjene i Aibel er satt til en egenkapitalverdi p? NOK 5,4 milliarder.

Aibel har ca. 8.000 medarbeidere i Norge og i Asia, hvorav ca. 2.400 er innleide, og selskapet vil i 2012 f? en omsetning p? over NOK 10 milliarder og ca. 9 prosents EBITDA-margin. Selskapets hovedvirksomhet er innen l?pende vedlikehold, ombygging og nybygging av olje- og gassplattformer og -anlegg offshore, og kundene er i hovedsak de store oljeselskapene p? norsk kontinentalsokkel. Aibel har i dag en ordrereserve p? ca. NOK 23 milliarder pluss opsjoner p? ytterligere ca. NOK 20 milliarder.

Ferd og Herkules har over en tid vurdert alternative eierl?sninger for Aibel. Herkules ?nsket ? selge seg ut av selskapet, mens Ferd ?nsket ? v?re med videre som eier av Aibel. Ferd og Herkules har p? denne bakgrunn de siste m?nedene vurdert aktuelle kandidater til ? tre inn som deleier i Aibel f?r deres valg til slutt falt p? Ratos.

“Ratos er en meget god partner for Ferd for ? kunne utvikle Aibel videre. Ferd og Ratos har kompetanse og finansielle ressurser som vil gj?re Aibel enda bedre i stand til ? realisere den strategien som selskapet har fulgt i de senere ?rene samt til ? utvikle nye forretningsmuligheter. Strategisk samarbeid med sterke partnere er en viktig del av Ferds forretningsmodell, og det er v?rt ?nske at vi n? legger grunnlaget for ogs? ? kunne finne andre muligheter for samarbeid med Ratos”, sier konsernsjef John Giverholt i Ferd.

?Gjennom oppkj?pet av Aibel i 2007, bidro vi til ? sikre at selskapet kom tilbake igjen p? norske hender. V?r investering i Aibel har v?rt god, og vi er stolte av selskapets utvikling siden den sv?rt vellykkede snuoperasjonen i 2008/ 2009. Vi er godt forn?yd med Aibels nye eierstruktur og ?nsker selskapet lykke til videre i sin fortsatt spennende utvikling, sier managing partner Gert W. Munthe i Herkules som ogs? er styreleder i Aibel. Munthe fortsetter som styreleder til eierendringen i Aibel er gjennomf?rt.

“Aibel driver i et marked i sterk vekst og har langvarige kunderelasjoner, en unik forretningsmodell, solid ordrebok og sv?rt kompetente ansatte. Til sammen gj?r dette Aibel til en sv?rt interessant investering for Ratos. Vi har fulgt bransjen og Aibel i flere ?r og er derfor sv?rt forn?yd med at vi n? f?r v?re med ? videreutvikle selskapet sammen med Ferd. Vi ser eierskapet sammen med Ferd som en klar styrke i denne avtalen, og vi h?per at vi kan samarbeide enda mer i fortsettelsen, sier adm. direkt?r Susanna Campbell i Ratos.

H?sten 2008 fikk Aibel behov for tilf?rsel av betydelig egenkapital. Midt i finanskrisen var det vanskelig ? hente kapital eksternt og Herkules hadde ikke tilstrekkelig kapasitet alene. Ferd bidro utover sin andel og sammen med Herkules ble det tilf?rt selskapet NOK 600 millioner i ny egenkapital og en garanti fra Ferd p? NOK 200 millioner. Videre drift av selskapet ble gjennom dette sikret. Etter en betydelig restrukturering, ble Aibel allerede i 2009 igjen l?nnsomt. Selskapet har siden da hatt meget gode ?konomiske resultater.

“Ferd og Herkules har vist et aktivt og langsiktig eierskap i Aibel. P? vegne av Aibels organisasjon er jeg glad for at Ferd n? vil satse videre p? ? fortsatt utvikle selskapet i et partnerskap med Ratos. Dette gir oss en finansiell styrke som er viktig i dagens konkurransesituasjon”, sier adm. direkt?r Jan Skogseth i Aibel.

Ratos er et svensk aksjeselskap med industrielt fokus som investerer fortrinnsvis i middelstore til store nordiske, unoterte selskaper. Ratos har aner tilbake til 1866 da Söderberg & Haak ble grunnlagt. Familien Söderberg er fortsatt st?rste eier i Ratos. I dag eier Ratos 17 selskaper, hvorav tre i Norge: Arcus-Gruppen, J?tul och SB Seating (H?g). Ratos er notert p? Nasdaq OMX Stockholm, og selskapets b?rsverdi er p? ca. SEK 22 milliarder.

Eierendringen i Aibel er avhengig av involverte myndigheters godkjennelse. Forutsatt de n?dvendige myndighetsgodkjennelser, forventes den ? v?re sluttf?rt i l?pet av f?rste kvartal 2013.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ferd: Konsernsjef John Giverholt +47 93 20 20 59
Herkules: Managing Partner Gert W. Munthe +47 92 02 23 63
Ratos: Konsernsjef Susanna Campbell +46 08 700 17 00
Informasjons- og IR-sjef Emma Rheborg +46 08 700 17 20

Om Ferd

Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet ut?ver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. www.ferd.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy