Oppkj?p

Ferd etterlyser sosiale entrepren?rer over hele landet.

Har du funnet l?sningen p? et sosialt problem i Norge? Ferd har etablert et eget forretningsomr?de som kombinerer kjernekompetansen innen forretningsutvikling med et brennende samfunnsengasjement. I mai arrangerer de velFERDkonferansen 2011 hvor de k?rer ?rets sosiale entrepren?r. Vinneren f?r med seg en halv million kroner til videreutviklings av sitt konsept. Fra ?Skaperen? til ? skape gode sosiale l?sninger
Norge er et rikt samfunn med et velutviklet velferdssystem. Likevel ser vi flere felt som trenger innovativ tenkning og nye metoder for at utfordringer skal kunne l?ses, sier Katinka Greve Leiner, direkt?r for Ferd Sosiale Entrepren?rer. Hun er for mange mer kjent som dommer og programleder i TV2serien Skaperen.
?Rusmisbruk, kriminalitet, psykisk sykdom, fattigdom, manglende integrering og manglende mulighet til ? utvikle sine evner, er noen av de omr?dene en sosial entrepren?r kan g? l?s p? og bidra med bedre resultater, presiserer Leiner. Sosialt entrepren?rskap bidrar med innovative l?sninger p? viktige samfunnsutfordringer. En sosial entrepren?r vet hvor viktig det er ? ha fokus p? ?konomi og god forretningsskikk i tillegg til et stort sosialt engasjement.
– Vi tilbyr v?re sosiale entrepren?rer kapital, v?rt nettverk, og v?r kompetanse innen forretningsutvikling og strategi. For at vi skal kunne bidra i et marked vi kjenner, og f?lge dem s? tett som vi ?nsker, har vi i f?rste omgang valgt ? konsentrere oss om prosjekter i Norge, sier Leiner.
Vil du l?re mer?
Ferd ?nsker ? spre kunnskap om sosialt entrepren?rskap, fremme dialog og inspirere flere til handling. Dette skjer p? velFERDkonferansen den 3. mai i Oslo. Konferansen er gratis. Program og p?melding p? www.ferd.no/ferdkonferansen. G? inn p? www.velferdskonferansen.no for ? melde deg p?. – Kjenner du en sosial entrepren?r som fortjener en halv million? Frist for p?melding er den 11. mars. F?rsteprisen er 500.000 kroner, mens 2. og 3. plass f?r 100.000 kroner. Mer informasjon og p?melding p? www.ferd.no/ferdkonferansen.
Kontaktpersoner:
Direkt?r: Katinka Greve Leiner, [email protected], mob: 95721740
Prosjektleder: Martine Turmo, [email protected], mob: 97609078

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy