Oppkj?p

FALCK BLIR NY EIER AV SMART SAFETY

03-09-2010 17:50 Smart Safety

Selskapet Falck, med hovedkontor i K?benhavn og virksomhet i 23 land, har i dag inng?tt avtale om kj?p av 100% av aksjene i Helsingborg-selskapet Smart Safety. Avtalen forventes ? v?re ferdig innen 14 september. Bak salget st?r morselskapet S Reg International som eies av gründeren Carl Hegelund, BGA Invest (Bengt Adolfsson) samt institusjonelle eiere.
Smart Safety arbeider med sikkerhet og assistanse tjenester, blant annet sperreservice, som forebygger tyveri og bedrageri og har over en million brukere i de fire nordiske landene. Salget gj?r det mulig ? videref?re en fortsatt internasjonal ekspansjon og en kraftfull satsing p? det som allerede er Nordens st?rste sykkelregister. Hovedkontoret forblir i Helsingborg og det kommer til ? bli flere nyrekrutteringer.
Smart Safety ble startet for 15 ?r siden og har blitt en av Nordens st?rste akt?rer innenfor sin bransje. I 2009 omsatte selskapet for 104 millioner svenske kroner og selskapet er etablert i de fire nordiske landene. Det siste ?ret er det tegnet avtale med flere nye kunder som Volvofinans, IKANO, Helkama, XXL, Biltema Norge og Intersport, for ? nevne noen.
?Kj?pet inneb?rer at vi styrker v?rt produkttilbud med flere nye innovative tjenester innenfor sikkerhet og assistanse omr?det? sier Poul Mortensen, Senior Vice President i Falck. ?Utviklingen g?r hurtig og Smart Safety har vist at de er dyktige p? ? identifisere behov og ta fram nye assistansel?sninger. De tilf?rer kundenytte og gj?r oss mer konkurransekraftige.? Falck har mer enn 16 000 ansatte som arbeider med assistanse, pleie og helse, beredskap, redning og rehabilitering. Falck er ogs? Europas st?rste privateide ambulanse- og brannbekjempelsesselskap.
Smart Safety har Nordens st?rste sykkelregister med flere millioner registrerte sykler som er s?kbare for politiet i alle de nordiske landene. Tyveribeskyttelsesmerket forebygger mange tyverier og gj?r det mulig ? finne igjen sykler som tilbakef?res til sine rettmessige eiere. Hvert ?r f?r mer enn 25 000 personer tilbake sin stj?lne sykkel takket v?re Smart Safety. N?r det gjelder PC-er og mobiltelefoner tilbys en teknisk l?sning som kan sperre en stj?let eller tapt PC eller telefon som da blir ubrukelig og vanskelig ? selge. Tjenesten inneholder ogs? en funksjon som automatisk lagrer en sikkerhetskopi av alle data.
Nye produkter:
ID-beskyttelse
GPS for sykler
Sikkerhetspakke for sportsutstyr (inng?r i Intersports forn?yd kundegaranti)
Biln?kkelforsikring
Online backup og forsikring f?r PC-er og mobiler
VINN-VINN SITUASJON
?Da vi for et ?r siden underskrev en partneravtale med Falck oppdaget de raskt at v?re produkter kompletterte deres produkttilbud. Vi s? muligheten til hurtigere vekst, til ? f? hjelp med ? etablere oss ogs? utenfor Norden og naturligvis hvordan vi hurtig kan f? tilgang til distribusjon og kompetanse.? sier Peter Falk, administrerende direkt?r i Smart Safety. Etter kj?pet kommer Smart Safety fortsatt til ? v?re et selvstendig selskap med sterk forankring i Helsingborg og ha et sterkt fokus p? internasjonal ekspansjon.
FAKTA SMART SAFETY
Smart Safety er et assistanse- og sikkerhetsselskap som leverer moderne assistansetjenester og produkter som virker forebyggende og som ogs? tilbyr erstatning og kompensasjon hvis ulykken skulle v?re ute. Selskapet registrerer og forsikrer sykler, mobil-telefoner, PC-er, kunstverk og annen eiendom i hele Norden for b?de privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy