Oppkj?p

Faktor Eiendom ASA nedskriver eiendeler med MNOK 320

Faktor Eiendom ASA (Faktor) har i forbindelse med Q4 2010 vurdert verdien av selskapets eiendeler og har identifisert mindreverdier for om lag MNOK 320 som vil bli nedskrevet i forbindelse med avlegging av Q4 2010. Det presiseres at gjennomgangen ikke er endelig avsluttet. Nedskrivningene inkluderer tap ved salg av 84 leiligheter p? ca. MNOK 16 meldt tidligere. Ut over disse nedskrivningene er det realisert tap p? ca. MNOK 15 i l?pet av Q4 ved salg av eiendeler.
Faktor har bestemt seg for ikke ? videref?re satsningen p? nye hoteller og har gjennomg?tt eksisterende portef?lje. Nedskrivning relatert til hoteller omfatter blant annet selgerkreditt, eiendom, goodwill og inventar. Etter nedskrivningen er selskapets hotellengasjementer vurdert til om lag MNOK 110 hvorav hotelleiendommen i Halden utgj?r en betydelig andel.
Prosjektet Kilden i T?nsberg vil ikke konsolideres inn i balansen per Q4. P? denne bakgrunn er interne l?n mot selskapet nedskrevet med om lag MNOK 75.
Videre er det gjort en gjennomgang av alle fordringer i konsernet som er over 60 dager og med bakgrunn i dette gj?res en nedskrivning p? om lag MNOK 25. Det vil ogs? gjennomf?res nedskrivninger p? prosjektet Hindt?sen i Kongsberg samt p? andre usolgte leiligheter. En n?rmere gjennomgang vil bli utarbeidet i forbindelse med Q4 rapportering.
M?let med nedskrivningene er ? sikre at balanseverdiene samsvarer med markedsverdier og korresponderer med verdier som har fremkommet gjennom diverse forhandlinger om salg av eiendeler. Selskapets vurdering er at balanseverdiene etter denne nedskrivningen vil v?re i tr?d med markedsverdiene.
Per Gunnar Rymer (konsernsjef i Faktor Eiendom ASA) sier i en kommentar: ?Faktor rydder med dette sin balanse og videref?rer strategien om ? fokusere driften omkring eiendomsutvikling og produksjon. Vi vil n? starte arbeidet for ? skape verdier. Det er min oppfatning at selskapet har et godt utgangspunkt for verdiskapning med en diversifisert tomteportef?lje og en modulfabrikk med unik produksjonsmetodikk. ?
For ytterligere sp?rsm?l, kontakt:
Konsernsjef Per Gunnar Rymer; mobil: 907 77 627; epost: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy