Entrepren?rskap

ERDF har valgt Landis+Gyr til det f?rste trinnet i utplasseringen av Linky-m?lere

10-09-2014 07:00 Landis+Gyr Landis+Gyr er valgt til ? levere en betydelig andel Linky-m?lere til ERDF (Frankrikes nasjonale kraftdistribut?r, Électricité Réseau Distribution France). M?lerne vil bli produsert i Montluçon i Frankrike, hvor Landis+Gyr har holdt til siden 1940.

Landis+Gyr er valgt til ? levere en betydelig andel Linky-m?lere til ERDF (Frankrikes nasjonale kraftdistribut?r, Électricité Réseau Distribution France). M?lerne vil bli produsert i Montluçon i Frankrike, hvor Landis+Gyr har holdt til siden 1940.

I dag kunngjorde Landis+Gyr, verdenslederen innen energistyringsl?sninger, at de hadde undertegnet en kontrakt for levering av Linky-m?lere til ERDF til en verdi av ca. 60 millioner euro. Landis+Gyr er en av de ledende leverand?rene til dette strategiske programmet. Helt fra starten av har de v?rt involvert i b?de konstruksjon og testing av Linky-m?leren i henhold til ERDFs spesifikasjoner. M?leren er basert p? PLC-teknologi (Power Line Communication).
ERDF administrerer str?mfordelingsnettet for 95 prosent av byomr?dene. Selskapet st?r for driften, utviklingen og vedlikeholdet av 1,27 millioner km med kraft­linjer som betjener 35 millioner kunder.
I 2010 gikk ERDF inn i det f?rste pilotprosjektet for intelligente eller smarte m?lere, som omfattet 300 000 intelligente Linky-m?lere og 7000 datakonsentratorer samt et sentralsystem som kan skaleres opp til 35 millioner endepunkter. Landis+Gyr var en av tre utstyrsleverand?rer i dette pilotprosjektet, og selskapet leverte gode resultater.
Etter denne suksessen ga den franske regjeringen og de franske energireguleringsmyndighetene (CRE) gr?nt lys til en landsomfattende utrulling av disse m?lerne.
Midtveis i 2013 gikk ERDF ut med en offentlig anbudsinnbydelse for den f?rste fasen i utplasseringen av m?lere, der utrullingen er planlagt ? finne sted mellom 2015 og 2016. Volumet i det f?rste trinnet er tre millioner Linky-m?lere og 80 000 datakonsentratorer, fordelt p? G1-teknologi (PLC-PLAN) og G3-teknologi (PLC basert p? OFDM-teknologi).
? Landis+Gyr er stolte over ? ha blitt valgt av ERDF som en av hovedleverand?rene til dette ambisi?se programmet for ? ta teknologien med intelligente m?lere ut til hele Frankrike, forteller Andreas Umbach, konsernsjef i Landis+Gyr. ? Vi ser frem til ? hjelpe dem med ? n? m?let om gi kundene bedre mulighet til ? styre str?mforbruket.
Denne kontrakten utgj?r f?rste del av ERDFs planer for utplassering av Linky-m?lere i Frankrike mellom 2015 og 2021.
? Tildelingen av disse kontraktene markerer et viktig steg for ERDF og innleder den industrielle fasen av Linky-programmet, tilf?yer Bernard Lassus, direkt?r for ERDFs Linky-program. ? Suksessen er basert p? partnerskapet mellom ERDF og alle leverand?rer. Med disse intelligente m?lerne har ERDF blitt en del av den digitale revolusjonen og st?tter med det utviklingen av intelligente str?mnett i Frankrike.
? Linky er det f?rste skrittet mot fremtidens intelligente str?mnett i Frankrike, og ERDF vil fortsatt prioritere ? modernisere det franske str?mnettet, sier Christian Huguet, Country Manager for Landis+Gyr i Frankrike. ? Landis+Gyr har en lang og god tradisjon for samarbeid med ERDF, og vi er stolte over ? kunne tilby dem produkter fremstilt i Frankrike, i Montluçon, b?de innenfor G1 og innenfor G3 PLC-teknologi. N?r dette programmet er fullf?rt, vil det bli regnet som en av verdens hittil st?rste utrullinger av intelligente m?lere.,
Om Landis+Gyr
Landis+Gyr er verdensledende leverand?r av integrerte energistyringsprodukter tilpasset kraftsel­skapenes behov og med en unik evne til ? levere avanserte ende-til-ende-m?lel?sninger. I dag tilbyr selskapet en bred portef?lje av produkter og tjenester innen str?mm?ling, og baner vei for neste generasjon av intelligente str?mnett. Landis+Gyr har en ?rlig omsetning p? mer enn 1,5 milliard dollar og er en uavhengig vekstplattform innenfor Toshiba Corporation (TKY:6502). Innovation Network Corporation i Japan har en eierandel p? 40 prosent. Selskapet opererer i 30 land p? fem kontinenter og sysselsetter 5500 medarbeidere, som har som eneste oppgave ? hjelpe verden med ? styre energi p? en bedre m?te.
Landis+Gyr er den globale industrilederen innen m?lerl?sninger for elektrisitet, gass, varme/kulde og vann for kraftleverand?rer. Ved hjelp av overlegen teknologi har selskapet siden 1896 bist?tt sine kunder med ? takle de utfordringer som drift, lovverk og sluttbrukere skaper. I dag hjelper vi leverand?rer verden over med ? bygge ut smartere str?mnett.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy