Oppkj?p

– Enklere hverdag for bedriftene

09-02-2011 09:21 Statsministerens kontor Regjeringen forsterker arbeidet for en enklere hverdag for bedriftene. Statsminister Jens Stoltenberg varsler et tallfestet m?l og konkrete tiltak og planer i dette forenklingsarbeidet.

Regjeringen forsterker arbeidet for en enklere hverdag for bedriftene. Statsminister Jens Stoltenberg varsler et tallfestet m?l og konkrete tiltak og planer i dette forenklingsarbeidet.
Norske bedrifter bruker store ressurser p? ? tilfredsstille krav myndighetene stiller gjennom lover og forskrifter.
– I l?pet av v?ren vil vi legge frem et tallfestet m?l for ? redusere kostnadene bedrifter har for ? f?lge opp krav fra myndighetene. Det skal f?lges av konkrete tiltak og planer for ? n? dette m?let, varsler statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre.
Han sl?r fast at de aller fleste departementer vil bidra i dette arbeidet.
– Med et slikt m?l og slike planer kan vi m?le resultater, og vi blir tvunget til ? reflektere over n?dvendigheten av ulike p?legg, sier Stoltenberg.
Statsministeren minner om at regjeringen f?r jul foreslo ? fjerne revisjonsplikten for sm?bedrifter, noe som gir store besparelser for sm? bedrifter. Dette er av de st?rste forenklingstiltak som noen gang er gjennomf?rt.
– Vi skal selvsagt ikke fjerne regler som er n?dvendige p? bakgrunn av for eksempel forbrukerhensyn, milj?hensyn, kriminalitetsbekjempelse, helse eller for ? sikre fellesskapet inntekter. Dette handler om en fornuftig vurdering av eksisterende regelverk, sier Jens Stoltenberg.
Stoltenberg viet mye oppmerksomhet til n?ringspolitikk i sin tale til landsstyret.
– Arbeiderpartiet er et n?ringsparti fordi vi er et arbeidsparti, sier Stoltenberg. Han viser til at Verdensbanken rangerer Norge som verdens ?ttende beste land i verden ? drive bedrift i, og at arbeidskraften i Norge er produktiv.
Statsministeren fremhever seks viktige elementer for en framtidig n?ringspolitikk:
Satsing p? kunnskap, forskning og innovasjon.
Forenkling for bedriftene.
Opprusting av infrastruktur.
Statlig satsing og tilrettelegging innenfor energi, skipsfart og fisk og havbruk.
Mer aktivt statlig eierskap.
Holde orden i ?konomien for ? sikre konkurranseevnen.
– Vi skal m?te sterkere internasjonal konkurranse ved ? satse p? krevende produkter og arbeidskraft som er godt kvalifisert og kompetent. Vi skal takke de som har investert egne penger og skapt jobber i privat sektor, og alle de som bidrar til ? gj?re n?ringslivet produktivt og konkurransedyktig, sier statsministeren.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy