Oppkj?p

Endringer i retningslinjer for saksbehandlere

(PR) Del B, C og D Det ble p? fellesm?te patent 21. oktober 2010 vedtatt en rekke endringer i retningslinjer for saksbehandlere. PR del B,

(PR) Del B, C og D Det ble p? fellesm?te patent 21. oktober 2010 vedtatt en rekke endringer i retningslinjer for saksbehandlere.
PR del B, kap. III, 2.1.2 “Granskingens omfang for s?knader som er videref?rt i Norge” er endret med den hensikt ? etablere retningslinjer for hvordan vi skal granske nasjonale s?knader n?r det foreligger tidligere granskingsrapport fra NPI.
PR del C, kap IV, 4.1.2.3. ?Informasjon fra Internett? er endret for ? tydeliggj?re dokumentasjon som fastlegger datering av publikasjoner fra Internett. Videre er retningslinjen oppdatert for ? klargj?re krav til dokumentasjonen.
PR del D, kap II, 4.1 “Protest innkommer f?r patent er meddelt” er endret som f?lge av et tillegg i PF § 35, annet ledd, siste setning, fra 2010.07.01 ? ? Dersom protesten ikke tas til f?lge, skal vedkommende som har fremsatt den gj?res oppmerksom p? adgangen til ? inngi innsigelse.? – Den som leverer en protest vil som en f?lge av dette motta et standardbrev fra Patentstyret b?de ved levering av protesten og dersom s?knaden godkjennes til meddelese uten at protesten er tatt til f?lge.
PR del D, kap III, 2. “Formelle forutsetninger” er endret for ? tydeliggj?re at det ikke er norsk praksis ? holde m?ter etter at s?knaden er avgjort med mindre det foreligger nye spesielle omstendigheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy