Bedrifter

Endelig ja til Buskerud Park

– Vi kommer til ? investere 250 millioner kroner i l?pet av de tre f?rste ?rene, sier adm. dir Eirik Thrygg etter at Milj?verndepartementet har gitt gr?nt lys for utviklingen av Buskerud Park.
Etter en lengre politisk prosess ble reguleringsplanen for Buskerud Storsenter og Krogstad Senter, samt omr?dene rundt endelig vedtatt av Milj?verndepartementet. Dermed kan arbeidene med ? utvikle Buskerud Park starte opp.

– Vi vil n? sette oss ned sammen med Nedre Eiker kommune og legge en plan for videre utvikling p? b?de kort og p? lang sikt. P? kort sikt st?r vi ovenfor en n?dvendig fornying av eksisterende senter, b?de Buskerud Storsenter og Krogstad senter, noe vi vil begynne planleggingen av med det f?rste. Deretter vil vi starte planleggingen av boligene mot elven, sier Thrygg.

Etter flere ?r med venting har behovet for en oppgradering av omr?det tiltatt. I l?pet av ventetiden har ogs? Buskerud storsenter og Krogstad senter skiftet eier. I mars kj?pte Sektor Holding ved Sektor Portef?lje Syd AS Buskerud Storsenter og Krokstad Senter fra Storebrand. Sektor Eiendomsutvikling som forvaltet driften av sentrene for Storebrand, fortsetter det oppdraget med de nye eierne.

– N? handler det i f?rste omgang ? f? til en n?dvendig fornyelse av eksisterende bygg for v?re leietakere, som har v?rt t?lmodige sammen med oss i mange ?r mens denne reguleringsplan diskusjonen har p?g?tt, sier Thrygg.

Ogs? senterleder Trond Anke er godt forn?yd med vedtaket.
– Dette har vi ventet p? lenge, og vi har hatt t?lmodige leietakere som n? kan vente seg en storstilt satsing fra v?re eiere. N? g?r vi dermed nye og spennende tider i m?te, og jeg gleder med til vi kan presentere nye Buskerud Park, sier Anke.
Dagens Buskerud Storsenter og Krokstad Senter er to sentre med et samlet butikkareal p? 35 600 kvm og markedsf?res i dag som et senter. Sentrene har til sammen n?r 90 butikker og en omsetning for 2012 p? 1,195 milliarder kroner.
For ytterligere informasjon:
Administrerende direkt?r Eirik Thrygg tlf. +47 91 39 30 98

Sektor Eiendomsutvikling AS er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsf?ring av 32 kj?pesentre i Norge. I samarbeid med v?re leietakere skaper vi gode handleopplevelser for v?re kunder som igjen skaper merverdier for v?re eiere og oppdragsgivere. Den samlede senteromsetningen for 2013 er budsjettert til NOK 20 mrd. og portef?ljen har et samlet bruttoareal p? ca. 940 000 kvm.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Inger Ellen Nicolaisen   #Inger Lene   #Raise Gruppen