Nye produkter

Drifts- og vedlikeholdskontrakter for 732 millioner til Veidekke

29-04-2013 14:07 Veidekke ASA Veidekke Industri har i l?pet av v?ren vunnet fire nye drifts- og vedlikeholdskontrakter for norske riks- og fylkesveier, samt kontrakten om vintervedlikehold p? Oslo Lufthavn. Kontraktene strekker seg over fem til seks ?r, og har en samlet verdi p? 732 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke Industri har i l?pet av v?ren vunnet fire nye drifts- og vedlikeholdskontrakter for norske riks- og fylkesveier, samt kontrakten om vintervedlikehold p? Oslo Lufthavn. Kontraktene strekker seg over fem til seks ?r, og har en samlet verdi p? 732 millioner kroner ekskl. mva.
Foruten Oslo Lufthavn (OSL) er de nye kontraktene med Statens vegvesen for omr?dene Alta, Romerike vest, Ytre Romsdal, Nesset kommune i M?re og Romsdal samt ett ?rs forlengelse av kontrakten s?ndre Hedmark.

– Gjennom v?re 19 kontrakter vedlikeholder vi rundt 9.054 km vei fra Finnmark i nord til Vest-Agder i s?r. Det gj?r Veidekke til den st?rste private akt?ren i landet med en markedsandel p? ca 17 %. V?r samlede ordrereserve for drift og vedlikehold er n? p? 2,3 milliarder kroner. De fleste kontraktene har en varighet p? fem ?r, og vi omsetter ?rlig for rundt 800 millioner kroner i denne delen av v?r virksomhet, sier adm. dir. ?yvind Moen i Veidekke Industri.

En n?ring i positiv utvikling
Utviklingen har v?rt stor siden drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene i Norge ble konkurranse­utsatt for om lag 10 ?r siden. Veidekke har v?rt med fra starten av, og har som de fleste entrepren?r­ene tapt penger p? enkelte kontrakter. Men for Veidekkes del er dette heldigvis historie n?. Alle selskapets kontrakter er inng?tt i skarp konkurranse med norske og utenlandske akt?rer og har en sunn ?konomi b?de for oppdragsgiver og entrepren?r.

Mange viktige oppgaver
– Vi skal sikre fremkommelighet, trafikk­sikkerhet og ta vare p? veiene. Dette inneb?rer alt fra br?yting og str?ing, skiltvask, t?mming av s?ppel og kantklipp til opprydding etter flom, ras og ulykker. Det er Statens vegvesen som bestemmer rammene og veistandardene vi jobber etter, noe som avhenger blant annet av veitype og trafikkmengde, forteller Moen.

Sn?rydding p? Oslo Lufthavn
– P? Oslo Lufthavn Gardermoen skal Veidekke i ytterligere seks vintre fremover fjerne sn? fra flyoppstil­lings­­­plasser, interne veier og store arealer for parkering av maskiner og utstyr. P? selve rullebanene holder OSL maskinparken, mens v?re folk utf?rer arbeidet, avslutter Moen.
Illustrasjonsbilde

For mer informasjon kontakt:
Administrerende direkt?r ?yvind Moen i Veidekke Industri, tlf +47 93 20 14 19, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf +47 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy