Entrepren?rskap

Dolphin Software: Ringer inn nye eiere

Gjennom en fem?rsperiode har private equity-fondene Verdane Capital og Via Venture Partners l?ftet det norske IT-selskapet Dolphin Software ut i Skandinavia og Europa. N? tar svenske Loxysoft over som hovedeier.
Dolphin Software utvikler systemer og implementerer verkt?y som hjelper bedrifter med ? svare best mulig p? kundehenvendelser. Omsetningen var i 2013 p? NOK 62 millioner. Selskapet har sine r?tter i Norsk Data og var en periode eiet av Telenor. I 2009 kom Verdane Capital VI og VII inn p? eiersiden.
? Tiln?rmingen til kundeservice har endret seg fundamentalt det siste ti?ret. F?r ble kundesenteret sett p? som et kostnadssenter. N? utgj?r det en mulighet til salg og styrket kundelojalitet, et profittsenter. Dolphin har v?rt fremst i l?ypa med ? utvikle nye produkter og systemer som gj?r at bedriftene kan kommunisere godt med kundene i b?de nye og tradisjonelle kanaler, sier Arne Simensen, investment manager i Verdane Capital Advisors.
? Vi satte som m?l at vi skulle l?fte selskapet ut over Norges grenser, og det har vi lyktes med, legger han til.
I 2011 fikk Verdane Capital VI og VII selskap av danske Via Venture Partners p? eiersiden. De to hovedeierne har siden eid 48 prosent hver av aksjekapitalen. N? selges disse aksjene samlet til Loxysoft Group AB, et svensk familieselskap.
Jakob Rybak-Andersen, partner i danske Via Venture Partners, er tilfreds med salget:
? Vi har opplevd meget stor interesse. Dolphin har en perlerad av attraktive norske bedriftskunder, noe som blir lagt merke til b?de av andre kunder og potensielle eiere. Loxysoft er en fremragende eier for fremtiden og kundene vil oppleve dette positivt. Dolphin blir en viktig del av et ledende skandinavisk konsern, og st?r enda bedre rustet for ? utvikle de beste og mest innovative l?sningene, sier han.
If?lge administrerende direkt?r Haakon Smeby sikrer eierskiftet at arbeidsplassene og den teknologiske kompetansen blir i Norge.
? Vi er sv?rt forn?yd med utviklingen de siste ?rene. Kundeservice er blitt en konkurransefordel og den viktigste salgskanalen for mange bedrifter. Vi har v?rt godt posisjonert for denne utviklingen. Verdane Capital og Via Venture Partners har v?rt profesjonelle og gode teknologieiere som har investert og bidratt til ? gj?re Dolphin til et mer attraktivt selskap. N? ser vi lyst p? fremtiden under nye eiere, sier Smeby.
Dolphin har de siste ?rene hatt en stabil og god vekst. Telenor, Gjensidige, Sparebank 1, Kredinor og Get er blant selskapets st?rste kunder i Norge. I Europa har Dolphin inng?tt en st?rre avtale med telekomselskapet Orange. Dolphin har 40 ansatte.
Partene ?nsker ikke ? offentliggj?re kj?pesummen. Fondene opplyser imidlertid at investorene sitter igjen med en ?rlig avkastning over 30 prosent (IRR).
For mer informasjon:
Haakon Smeby, administrerende direkt?r, mob: +47 91 62 37 43, e-post: [email protected]
Jakob Rybak-Andersen, Partner i Via Venture Partner, mob: +45 29 40 17 19, e-post: [email protected]
Arne Simensen, investment manager i Verdane Capital Advisors, mob: +47 93 83 95 41, e-post: [email protected]

Om Dolphin Software
Dolphin er en av Nordens ledende tjeneste- og produktleverand?rer innen kontaktsenter og bemanningsplanleggingsl?sninger. For bedrifter som ?nsker ? yte god kundeservice leverer Dolphin komplette l?sninger og konsulenttjenester til b?de privat og offentlig sektor. Dolphin har mange av Nordens mest kundeintensive selskaper fra en rekke ulike bransjer i sin kundeportef?lje, blant disse er Telenor, Orange, TDC, Get, DNB, Sparebank 1, Sparebanken Vest, Eika, Kredinor, Gjensidige, EVRY, Ascom, Eidsiva, Hafslund, Fjordkraft, Statnett, Posten, Bring og Oslo Kommune. Dolphin Software er sertifisert som Microsoft ISV Gold Partner.
Mer informasjon: www.dolphin.no.

Om Verdane Capital Advisors
Verdane Capital Advisors er Nordens st?rste og mest fremgangsrike forvalter av fond i kategorien secondary direct funds. Verdane-fondene har mer enn SEK 6mrd i kommitert kapital og kj?per f?rst og fremst nordiske portef?ljer med direkte investeringer i attraktive sektorer som energi, ICT og industri. Fondene vurderer ogs? direkte investeringer i utvalgte vekstselskaper.
Siden 2003 har fond r?dgitt av Verdane Capital Advisors kj?pt 23 portef?ljer med eierposter i over 250 selskaper. Verdane har investert i selskaper som Easy Park, Mathem, Resman, Napatech og Swims. Tidligere eierskap inkluderer Opera Software, Odim, Chipcon, DIBS, Nacre, Reslink, Reslab og Tradedoubler.
For mer informasjon: www.verdanecapital.com.

Om Via Venture Partners
Via Venture Partners er et ledende nordisk private equity-selskap som i hovedsak investerer i sm? og mellomstore selskaper. Forvaltningsselskapet har DKK 2mrd i kommitert kapital gjennom to ulike fond. ATP, Danmarks st?rste pensjonsfond, st?r bak 99,8 prosent av kapitalen, og resten kommer fra de ansatte i Via Venture Partners A/S. For ?yeblikket best?r Via Venture Partners? portef?lje av 15 selskaper. ?tte selskaper er hjemmeh?rende i Danmark og de ?vrige i andre nordiske land.
For mer informasjon: www.viaventurepartners.com
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy